Miljö- och byggnadsförvaltningen

Roll eller funktion

Handläggare bostadsanpassning Mora-Orsa

Telefon
Telefon 2

Mora kommuns växel: 0250-260 00

Besöksadress

Fredsgatan 12, Mora

Postadress

Mora kommun, 792 80 Mora

Övrigt

Telefontid måndag–fredag 10.00–11.30

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.