Miljö- och byggnadsförvaltningen

Roll eller funktion

Reception Mora-Orsa

Telefon
Besöksadress

Fredsgatan 12, Mora

Dalagatan 1, Orsa (Stängt)

Postadress

Mora kommun, 792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.