Norra Dalarnas myndighetsservice

Roll eller funktion

Biståndshandläggare

Telefon

0250-55 21 00 (Orsa kommuns växel)

Telefon 2

0250-265 00 (telefontid 09.00-11.00, gäller till och med 14 augusti)

Övrigt

Arbetar för kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.