Norra Dalarnas myndighetsservice

Roll eller funktion

Biståndshandläggare/Handläggare LSS/socialpsykiatri

Telefon
Besöksadress

Prostgatan 7, Mora

Postadress

Norra Dalarnas myndighetsservice, 792 80 Mora

Övrigt

Telefontid: vardagar 08.30-12.00. Torsdag 22/4 är telefontiden begränsad till 10.30-12.00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.