Överförmyndare

Roll eller funktion

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Telefon
Besöksadress

Fredsgatan 16, Mora

Postadress

Mora kommun, 792 80 Mora

Övrigt

Telefontid:

Måndag–fredag klockan 10.00–12.00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.