Planenheten

Roll eller funktion

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Planenheten

Besöksadress

Älvgatan 71 i Mora

Övrigt

Våra telefontider är:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

Vi besvarar frågor som rör detaljplaner, pågående och gällande planer som kan öppnas i kommunkartan.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.