Stadsbyggnadsförvaltningens Planenhet

Planchef

Håkan Persson, Tfn: 0250-262 67

E-post: hakan.persson@mora.se

Plankoordinator

Susann Bergman, Tfn: 0250-26273

E-post: susann.bergman@mora.se

Planarkitekt

Emelie Drott, tfn: 0250-262 72

E-post: emelie.drott@mora.se

Planarkitekt

Fia Jobs, tfn: 0250-266 77

E-post: fia.jobs@mora.se

Planarkitekt

Sandra Håmås, tfn: 0250-262 57

E-post: sandra.hamas@mora.se

E-post

Stadsbygg@mora.se

Besöksadress

Fredsgatan 12

Postadress

792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.