Ungdomsmottagningen

Telefon
Besöksadress
Järnvägsgatan 31, Orsa (Rosa huset)
Övrigt

På grund av covid-19 har vi inga drop-in besök, endast tidsbokning. Telefontid: mån 13.00-18.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.