Verksamhetsområde lärande

Roll eller funktion

Service-, samordnings- och ledningsstöd inom förskola, fritidshem, grundskola, integrerad särskola, elevvårdsteam och musikskola

Telefon

Kommunens kontaktcenter: 0250-55 21 00

Besöksadress

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.