Verksamhetsområde samhälle

Roll eller funktion

Kultur och fritid, arbetsmarknad och integration, infrastruktur och näringsliv.

Telefon

0250-55 21 00 (kommunens kontaktcenter)

Besöksadress

Kyrkogatan 5, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besök kan ske efter överenskommelse.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.