Annika Bruks

Roll eller funktion

Enhetschef LSS och Socialpsykiatri

Telefon
Besöksadress
Stensgatan 6, Orsa
Postadress
Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.