Bostadsanpassning

Roll eller funktion

Handläggare bostadsanpassning

Telefon
Övrigt

Telefontid:

Måndag-fredag 10.00-11.30

Besökstider:

Stadsbyggnadskontoret Mora
Måndag-fredag 13.00-15.30

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.