Emelie Drott

Planarkitekt

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon
Telefon, växeln
Besöksadress

Fredsgatan 12

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Handlägger de flesta ärenden för Orsa kommun

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.