Katarina Anderberg

Roll eller funktion

Skolsköterska på Kyrkbyns skola, Orsaskolan och Skattunge Friskola

Telefon
Besöksadress

Orsaskolan

Kyrkbyns skola

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besökstider

Orsaskolan och Kyrkbyns skola:
Jämna veckor under vårterminen 2021
Skattunge Friskola:
Enligt överenskommelse

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.