Katja Lorenz Winkes

Roll eller funktion

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Katja Lorenz Winkes, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Besöksadress

Dalagatan 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.