Linn Löfman

Roll eller funktion

Näringslivsutvecklare

Telefon

0250-55 22 55

E-post

linn.lofman@orsa.se

Besöksadress
Kyrkogatan 5, Orsa
Postadress
Box 23, 794 21, Orsa

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.