Maria Carlestam Bäckman

Roll eller funktion

Skoladministratör Bergetskolan

Telefon
Besöksadress

Bergetskolan, Gillevägen 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besökstid: 08.00–10.00 (vardagar)

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.