Maritha Svenningsson

Roll eller funktion

Skolsköterska på Digerbergets skola, Orsaskolan och Skattunge Friskola

Telefon
Besöksadress

Digerbergets skola/Orsaskolan

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besökstider

Orsaskolan:
Mån 8-16, tis, tors, fre 8‑12
Digerbergets skola:
Ons 8-14
Skattunge Friskola:
Enligt överenskommelse

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.