Maritha Svenningsson

Roll eller funktion

Skolsköterska på Orsaskolan och Skattunge Friskola

Telefon
Besöksadress

Orsaskolan

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Besökstider

Orsaskolan:
Mån-tors 8‑12
Skattunge Friskola:
Enligt överenskommelse

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.