Mikael Hansson

Roll eller funktion

Intendent

Telefon

0250 - 55 21 46

Telefon 3
E-post

mikael.hansson@orsa.se

Besöksadress

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.