Per-Olof Olsson

Roll eller funktion

Bygglovschef, miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon
Besöksadress

Fredsgatan 12, 792 21 Mora

Postadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa
792 80 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.