Roland Fållby

Roll eller funktion

Vd för Orsabostäder och Orsa Lokaler

Telefon
Besöksadress

Frelins gränd 10, Orsa

Postadress

Frelins gränd 10, 794 30 Orsa

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.