Susann Bergman

Plankoordinator
Telefon

0250-262 73

Telefon, växeln

0250-260 00

E-post

susann.bergman@mora.se

Besöksadress

Fredsgatan 12

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Besvarar frågor gällande detaljplan och översiktsplan, diarieföring och arkivering.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.