Susann Bergman

Roll eller funktion

Plankoordinator

Telefon
Telefon, växeln

0250-260 00

Besöksadress

Fredsgatan 12, 792 80 Mora

Övrigt

Besvarar frågor gällande detaljplan och översiktsplan, diarieföring och arkivering.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.