Mark

Orsa kommun förvaltar tätortsnära skog, åkermark och betesmark.

Har du frågor om något som rör kommunens mark kan du kontakta kommunens kontaktcenter 0250-55 21 00 eller via mejl orsa.kommun@orsa.se

Kommunala skyddsjägare

Orsa kommun ansvarar för att ta hand om skadade eller döda djur på kommunal mark inom detaljplanelagt område. Ibland kan det krävas åtgärder och detta görs i sådana fall av en kommunal skyddsjägare.

Privat mark

Du som privat markägare ansvarar själv för att åtgärda problem med vilda djur inom den egna tomten. Kommunen kan förmedla kontaktuppgifter till skyddsjägarna men du får själv betala eventuell ersättning till skyddsjägaren.

Viltolyckor

Kommunala skyddsjägare tar inte hand om skadade djur i samband med trafikolyckor, där ansvarar Polisen och Nationella Viltolycksrådet (eftersöksjägare).

För mer information besök webbplatsen viltolycka.se Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra?

Som fastighetsägare kan du förebygga att vilda djur kommer in på tomten eller bostadsområdet genom att hålla din trädgård fri från fallfrukt, hålla komposter stängda och framförallt att inte medvetet lägga ut föda i syfte att mata vilda djur. Ett villaområde eller en miljö med mycket trafik är ingen naturlig plats för ett vilt djur. Djuren söker sig till platser där tillgången på mat är stor oavsett var de ligger. Observera att fallfrukt och trädgårdsavfall inte får tippas på kommunal mark. Trädgårdsavfall kan lämnas på Nodavas återvinningscentral i Orsa.

Senast uppdaterad: 11 januari 2023