Mark

Orsa kommun förvaltar tätortsnära skog, åkermark och betesmark.

Har du frågor om något som rör kommunens mark kan du kontakta kommunens kontaktcenter 0250‑55 21 00 eller via mejl orsa.kommun@orsa.se

Senast uppdaterad: 20 maj 2019