Mark

Orsa kommun förvaltar tätortsnära skog, åkermark och betesmark.

Har du frågor om något som rör kommunens mark kan du kontakta kommunens kontaktcenter 0250‑55 21 00 eller via mejl kontaktcenter@orsa.se

Senast uppdaterad: 30 januari 2019