Fakta om näringslivet

I Orsa finns en varierad arbetsmarknad och ett välmående näringsliv. Viktiga branscher i Orsa är besöksnäring, skogsnäring, entreprenad och byggverksamhet. Vi har en låg arbetslöshet, och företagens största utmaning är att hitta arbetskraft och kompetens.

Man på bänk i skogen, vidunderlig utsikt

Skogen är viktig för Orsas näringsliv.

Om företagen i Orsa

Antal aktiva företag: 661

Aktiebolagens sammanlagda omsättning: 1 540 019 tkr

De största arbetsgivarna efter kommunen är:

  • Dalasmaker AB
  • Grävkåhlén AB
  • Grönklittsgruppen AB
  • Nodava AB
  • Orsa Lokaler AB
  • Siljan Buss AB                                                                                                               
  • Siljan Schakt Entreprenad AB
  • SRR Infrateknik AB
  • Svenska Campingpärlor AB

Orsa kommun är en landsbygdskommun och ingår i stödområde A - vilket bland annat innebär sänkta arbetsgivaravgifter.

Senast uppdaterad: 4 mars 2021