Information om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid-19

Miljökontoret följer råd och riktlinjer från våra vägledande myndigheter vid planering av tillsyn och kontroll i det rådande läget med smittspridning av covid-19. Miljökontoret uppdaterar sig kontinuerligt med senaste nytt från dessa myndigheter.

Inspektör som håller en termometer för livsmedel i händerna

För att minska smittspridningen och skydda de mest känsliga från smitta, kommer planerad tillsyn och kontroll av vissa verksamheter undvikas i nuläget. Detta gäller framförallt äldreboenden och lokaler för vård och omsorg där personer från riskgrupper vistas.

All kontroll och tillsyn kommer att föranmälas under en tid framöver för att underlätta för verksamhetsutövaren. De inspektörer som genomför tillsyn och kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

 

Avgifter

Mora och Orsa kommuner har beslutat att det finns möjlighet för företagare och föreningar att skjuta fram betalningar. Om du har behov av detta är det viktigt att du hör av dig till miljökontoret.

Här följer information och länkar som är bra att läsa om du har en verksamhet som berörs av miljökontorets tillsyn och kontroll

Restauranger och liknande verksamheter har en skyldighet att se till att det inte förekommer trängsel eller långa köer och att besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Miljökontoret har börjat kontakta ett antal livsmedelsverksamheter för att ha en dialog om reglerna och hur de kan följa dem. Vi har även börjat att kontrollera verksamheter ute på plats för att se hur reglerna efterlevs.

Det är kommunens miljöinspektörer i samråd med smittskyddsläkare som utövar tillsynen. Om ett livsmedelsföretag inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan smittskyddsläkare förbjuda verksamheten.

I ett utskick till livsmedlsverksamheter står så här:

Nya regler för servering av mat


Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksam- heter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m., HSLF-FS 2020:9)


Detta innebär att ni har en skyldighet att:
 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng- sel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

  Rutiner för egenkontroll
  Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regel- bundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

  Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Livsmedelskontroll har bedömts vara en samhällsviktig funktion. Det är viktigt att kontrollen upprätthålls för att skydda människors hälsa och därmed undvika att belasta sjukvården.

Det finns ingenting som tyder på att coronavirus kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny föreskrift som reglerar restauranger, barer och caféer med anledning av covid-19.

 • Syftet med föreskriften är att förhindra smittspridning genom trängsel i köer i samband med matservering, vid bardiskar eller liknande.
 • Föreskriften innebär inte ett förbud mot bufféservering, lösgodisförsäljning, take away eller liknande.
 • Egenkontrollen som nämns är inte enligt livsmedelslagstiftningens egenkontroll.

Du hittar du den nya föreskriften på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
Sveriges kommuner och regioners webbplatslänk till annan webbplats finns även information om vad föreskrifterna innebär.

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, kan företag alltid besöka Livsmedelsverkets webbplats med frågor och svar om corona för företag.länk till annan webbplats

Vissa branschorganisationer har egna riktlinjer för livsmedelshantering i samband med coronaviruset. Kontakta din branschorganisation för att för att se om de tagit fram specifika rutiner för covid-19.

Folkhälsomyndigetens råd till hälsoskyddsverksamheter
För att minska smittspridning är det liksom för alla i samhället viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

 • Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring m.m. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller rengöras varje dag.
 • Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd för att få till bra rutiner.

Socialstyrelsens råd till yrkesmässig hygienisk verksamhet
Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi? Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Tänk på följande:

 • Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger.
 • Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
 • Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion.
 • Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.
 • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
 • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats

Socialstyrelsens information om coronavirus covid-19 (främst till kommunala verksamheter)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 maj 2020