Information om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid-19

Miljökontoret följer råd och riktlinjer från våra vägledande myndigheter vid planering av tillsyn och kontroll i det rådande läget med smittspridning av covid-19. Miljökontoret uppdaterar sig kontinuerligt med senaste nytt från dessa myndigheter.

Inspektör som håller en termometer för livsmedel i händerna

För att minska smittspridningen och skydda de mest känsliga från smitta, kommer planerad tillsyn och kontroll av vissa verksamheter undvikas i nuläget. Detta gäller framförallt äldreboenden och lokaler för vård och omsorg där personer från riskgrupper vistas.

De inspektörer som genomför tillsyn och kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Avgifter

Mora och Orsa kommuner har beslutat att det finns möjlighet för företagare och föreningar att skjuta fram betalningar. Om du har behov av detta är det viktigt att du hör av dig till miljökontoret.

Här följer information och länkar som är bra att läsa om du har en verksamhet som berörs av miljökontorets tillsyn och kontroll

Restauranger och liknande verksamheter har en skyldighet att se till att det inte förekommer trängsel eller långa köer och att besökare ska kunna hålla avstånd till varandra. Miljökontoret utövar tillsyn för att hur reglerna efterlevs.

Om ett livsmedelsföretag inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan miljönämnden förbjuda verksamheten.

Vad krävs av den som driver ett serveringsställe?

1. Den som driver ett serveringsställe ska vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gästerna ska kunna hålla avstånd (minst 1 meter), vilket till exempel kan ske genom att

 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera inom vilket avstånd till varandra som besökare får vistas
 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • använda alternativa lösningar till köer som nummerlappssystem.

2. Du som driver ett serveringsställe ska även se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

4. Tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas på varje serveringsställe.
Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av

 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogarlänk till annan webbplats

Miljöinspektörerna som gör tillsynen använder sig av bedömningsgrunder som Folkhälsomyndigheten har sammanställt. Verksamhetsutövare kan använda sig av dessa som råd och riktlinjer i sin verksamhet. Här nedan finns ett antal frågor och svar som kan vara användbara. Mer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär det för ett serveringsställe att besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till varandra?
Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, framgår att besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Även om detta framgår av de allmänna råden innebär det att tillsynsmyndigheten kan ställa krav på längre avstånd mellan sällskap. En meter är inte heller att ses som en absolut minimigräns. Folkhälsomyndigheten har angett detta mått för att förtydliga tidigare formulering om lite mer än en armlängds avstånd.

Ska besökare hålla en meters avstånd till varandra och/eller andra sällskap?Regleringen tar sikte på avstånd mellan besökare i olika sällskap. Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen

Hur ska avståndsbedömningen göras? Ska avståndet mellan möblerna eller mellan gästerna bedömas?
Vid tillsyn behöver det göras en helhetsbedömning. I första hand handlar det om att bedöma avståndet mellan besökarna och sällskapen. Sedan kan placeringen av möbler vara en förutsättning för att besökarna ska kunna hålla avstånd från varandra. Lokaler och utrymmen där besökare vistas ska vara utformade så att trängsel undviks och att det finns förutsättningar att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Detta kan innebära att möbler och annan inredning ska placeras så att framkomligheten på serveringsstället är god. Bord och stolar ska vara placerade på lämpliga avstånd från varandra och kan behöva reduceras till sitt antal. Även annan inredning kan behöva tas bort

Vad gäller för avstånd inom ett sällskap?
Ett sällskap utgörs ofta av personer som träffas även utanför det aktuella serveringstillfället, som till exempel familjemedlemmar, arbetskamrater osv. Inom ett sällskap behöver det därför inte hållas en armlängds avstånd. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen.

Vad gäller för sällskap som sitter rygg-mot-rygg?
Det har ingen betydelse om sällskap sitter rygg mot rygg. Samma bedömning gäller angående bedömning av avstånd. Det finns i dagsläget inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att plexiglas eller liknande avskiljande inredning minskar riskerna för smittspridning varför det inte är en lämplig åtgärd som kan vidtas för att undvika trängsel.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att den som driver ett serveringsställe vidtar de åtgärder som behövs enligt 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter. Som framgår i de allmänna råden till 5 § i föreskriften bör besökare i ett sällskap kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.

Information till gäster
Av de allmänna råden framgår att information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Utifrån formuleringen i de allmänna råden bör det betraktas som lämpligast att använda skyltar, anslag eller liknande för att kommunicera

informationen. I vissa fall, och i den mån det är möjligt, kan informationen även behöva ges muntligen, om besökare inte förstår eller av andra skäl inte följer rekommendationerna.

Affisch till serveringsställen
Bordspratare till serveringsställen

Livsmedelskontroll har bedömts vara en samhällsviktig funktion. Det är viktigt att kontrollen upprätthålls för att skydda människors hälsa och därmed undvika att belasta sjukvården.

Det finns ingenting som tyder på att coronavirus kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny föreskrift som reglerar restauranger, barer och caféer med anledning av covid-19.

 • Syftet med föreskriften är att förhindra smittspridning genom trängsel i köer i samband med matservering, vid bardiskar eller liknande.
 • Föreskriften innebär inte ett förbud mot bufféservering, lösgodisförsäljning, take away eller liknande.

Du hittar du den nya föreskriften på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
Sveriges kommuner och regioners webbplatslänk till annan webbplats finns även information om vad föreskrifterna innebär.

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, kan företag alltid besöka Livsmedelsverkets webbplats med frågor och svar om corona för företag.länk till annan webbplats

Vissa branschorganisationer har egna riktlinjer för livsmedelshantering i samband med coronaviruset. Kontakta din branschorganisation för att för att se om de tagit fram specifika rutiner för covid-19.

Folkhälsomyndigetens råd till hälsoskyddsverksamheter
För att minska smittspridning är det liksom för alla i samhället viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

 • Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring m.m. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller rengöras varje dag.
 • Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd för att få till bra rutiner.

Socialstyrelsens råd till yrkesmässig hygienisk verksamhet
Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi? Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga. Tänk på följande:

 • Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger.
 • Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
 • Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion.
 • Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.
 • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
 • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats

Socialstyrelsens information om coronavirus covid-19 (främst till kommunala verksamheter)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020