Bli leverantör till Orsa kommun

Orsa kommun vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer i att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

Leverans av varor till Orsa kommun. Varubud kommer med en liten kartong i famnen.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Under rubriken aktuella och pågående upphandlingar kan du ta del av vilka upphandlingar som pågår.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019