Elektroniska fakturor, e-faktura

Från och med 1 april 2019 ska alla fakturor som du skickar till kommunen skickas som e-faktura. Observera att en PDF-faktura inte är en e-faktura. Orsa kommun tar inte emot PDF- fakturor.

Snabbköpskorg och kreditkort ligger på tangentbordet på en laptop.

Bestämmelser om elektronisk fakturering regleras i lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. (2018:1277). Lagkravet gäller fakturor för alla inköp som gjorts efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp och upphandlingar som slutits innan den 1 april omfattas inte.

Orsa kommun kan ta emot e-fakturor på följande sätt:

  • Via PEPPOL-nätverket
  • Via tjänsteleverantör Pagero (s.k. VAN-tjänst)
  • Via Pagero Web Portal (s.k. fakturaportal)

Mer information om hur du kommer igång med att skicka elektroniska fakturor till Orsa kommun hittar ni på kommunens och Pageros gemensamma projektsida:

Att skicka elektronisk faktura till Orsa kommun Länk till annan webbplats.

Så märker du din e-faktura

Alla fakturor måste vara märkta i referensfältet med en 5-ställig sifferkod om inget annat är överenskommet. Vid oklarhet – tag gärna kontakt med kommunen enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Anslutningsuppgifter för att skicka e-faktura till Orsa kommun

Fält

Fältinformation

Organisationsnummer och namn

212000-2189 / Orsa Kommun

Tjänste/Van-leverantör

Pagero

E-fakturaadress

2120002189

Filtyp

xml (svefaktura)

Peppol-ID

0007:2120002189

Fakturareferens

5-ställig sifferkod

Kontaktperson

Suzanne Ström

Kontaktuppgifter

suzanne.strom@orsa.se

 

Senast uppdaterad: 11 januari 2021