Inköp, regler och policy

Orsa Kommuns ramavtal hanteras av Mora kommuns inköpscentral. De har ett samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster med syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlingsenheten har ett ansvar, i nära samarbete med medlemskommunerna att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden.

Respektive verksamhetsområde i Orsa kommun ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop) och så kallade direktupphandlingar.

Senast uppdaterad: 20 maj 2022