Nu skapar vi visionen av Orsa 2050 – del 2

Nu är det dags för den andra inspirationsdagen i skapandet av Orsas vision för 2050.

Den hålls fredag 3 maj på Orsa Rovdjurscentrum med start 8.30 för politiker och chefer i kommunen. Kommunens unga kommunutvecklare finns också med under dagen och arbetet följs bl a MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Första visionsdagen som hölls den 15 mars, fick vi en global omvärldsbevakning av professor Hans Abrahamsson som berättade om hur globaliseringen märks på lokal nivå.

Den här dagen kommer vi att få erfarenheter om hur man mer konkret handskas med svåra frågor på kommunal nivå.

Andra dagens inspiratör är Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs kommun. Han blev utnämnd till årets chef 2009. Han har också som kommundirektör varit med om att vinna utmärkelsen Årets kvalitetskommun vid två tillfällen.

- Det är kul att Palle vill dela med sig av sin resa – som ju faktiskt startade sin ledarbana i Orsa, säger Henrik Göthberg, chef för Service och utveckling i Orsa kommun.

- Det är viktigt att kommunen har en riktning att arbeta mot. En målbild eller ambition om man så vill. Det är ju vårt jobb att göra Orsa till en bättre och bättre plats att leva på, fortsätter Henrik.

- Orsa kommuns visionsarbete är en viktig framtidsspaning där vi förbereder oss för framtida utmaningar. Visionen ska leda till konkret arbete, till nytta för oss som bor i kommunen. Dag två handlar om detta, och jag ser fram emot att få höra hur en av landets mest framgångsrika kommuner gör, konstaterar kommunalrådet Mikael Thalin (c).

På hösten planeras en rad medborgardialoger för att höra vad orsaborna har för tankar om framtidens Orsa.

- Alla som vill ska få en chans att tycka till innan vi övergår till det konkreta skrivandet av visionen.

Senast uppdaterad: 2 maj 2019