• Startsida
  • / Invigning av Friluftsåret år 2021

Invigning av Friluftsåret år 2021

Nu drar Sveriges hittills största satsning på friluftsliv i gång. Friluftslivets år startar med en invigningsvecka 16–24 januari, där blanda annat friluftsorganisationer, kommuner, länsstyrelser och stiftelser över hela landet har aktiviteter under flaggen Luften är fri. Med hjälp av hashtags på sociala medier kan även enskilda grupper och personer delta.

Naturreservatet Koppången i vinterskrud. Ett skidspår går över myren. Foto.

Koppångens naturreservat på Orsa Finnmark

Projektet, som har fått namnet Luften är fri, drivs av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Projektet syftar till att fler ska prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

– Friluftsliv behöver varken vara dyrt eller krångligt, säger Annika Ismarker, projektledare för Luften är fri. Projektet ska bidra till att sänka trösklarna och visa på att friluftsliv är för alla, fortsätter hon.

Nästan all forskning som finns kring friluftsliv pekar på stora vinster, både för hälsan, miljön och ekonomin. Fysisk rörelse i naturen förebygger sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Sveriges alla fina naturområden bidrar till bättre miljö och de ekonomiska vinsterna, inte minst inom sjukvården, kan bli stora om fler kommer ut.

– Vi ser stora vinster med att lyfta friluftslivets goda värden, så fler förstår hur viktigt friluftslivet är för individen och samhället i stort, säger Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

För att nå dit krävs samordning och förberedelser. Allas intressen ska rymmas i naturen och 2020 var det trångt på parkeringarna till Sveriges naturreservat och skogsområden. Kunskap om svensk natur och allemansrätten är en förutsättning för att vi ska kunna bruka naturen och samtidigt bevara den. – Samverkan mellan landets olika friluftsaktörer är en viktig del i projektet säger Ingela Hiltula, avdelningschef på Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket. Vi ser att det finns ett stort intresse för att gå ihop och göra något bra av året. Genom dialog och samverkan hoppas vi att kunna nå ut med friluftslivets fördelar till så många som möjligt, menar hon.

Under året kommer projektet att lyfta olika månadsteman för att belysa friluftslivets olika aspekter. Mer information finns på www.luftenarfri.nu. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 januari 2021