Ansökan och regelverk inom äldreomsorgen

Ansökan och regelverk inom äldreomsorgen De flesta av hjälpinsatserna inom äldreomsorgen kräver ett biståndsbeslut från en handläggare. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå. En ansökan om hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) brukar gå till på följande sätt: Ansökan. Du ansöker om hjälp hos Norra Dalarnas Myndighetsservice. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. Kontakt. En handläggare kommer att kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd. Utredning. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information. Bedömning. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Beslut. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås. Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet. Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas. Ansökningsblankett Mora, Orsa och Älvdalen har en gemensam nämnd för social myndighetsutövning (Norra Dalarnas Myndighetsservice). Värdkommun för enheten är Mora.
Senast uppdaterad: 22 februari 2021