Få en språkvän

Om du är nyanländ i Sverige kan du få hjälp att få kontakt med någon som kan bli din språkvän. På den här sidan får du veta mer om det.

Du som är nyanländ i Sverige kan anmäla dig för att träffa en språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill ha en personlig kontakt med en svensktalande person.

Vill du träffa en språkvän/Do you want to meet a Swedish speaking friend?
Anmäl dig via formuläret nedan. Vår samordnare kommer att kontakta dig/Please fill in the form below and our co-ordinator will contact you.


Jag/vi vill träffa / I/we want to meet:  * (obligatorisk)
Jag/vi vill träffa / I/we want to meet:

Jag/vi är / I am/we are:  * (obligatorisk)
Jag/vi är / I am/we are:


Har du familj och barn? / Do you have family with children? *
Har du familj och barn? / Do you have family with children? *


Personuppgifter:  * (obligatorisk)
Personuppgifter:

Senast uppdaterad: 4 mars 2020