Arbetslöshet

Du som står utanför arbetsmarknaden kan genom kommunen delta i aktiviteter och projekt med mål att hitta en väg till egen försörjning genom arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vårt syfte är att stärka och stimulera varje individ till att komma ut i egen försörjning så snabbt som möjligt.

Vi på Arbetsmarknadsenheten samverkar med andra myndigheter och kommunala verksamheter.

Arbetsträningsställen

Orsa kommun har ett antal arbetsträningsställen med olika inriktning för människor som behöver hjälp med att komma närmare arbetslivet. Genom arbetsträning har du möjlighet att prova på arbetslivet utifrån dina egna förutsättningar.

Våra arbetsträningsställen:

 • Café Solsidan
 • Fixarservice
 • Flytt- och transport
 • Returbutiken
 • Röjning
 • Tvätten
 • Verkstad
 • Matkörning

Lediga jobb

På arbetsförmedlingen och platsbanken hittar du lediga jobb.

 Platsbankenlänk till annan webbplats

Lediga tjänster i Orsa kommun finns på sidan:

Lediga jobb

En dörr in är till för dig som vill förändra din situation, till exempel komma ut på arbetsmarknaden. Här får du hjälp av ett team bestående av representanter från Orsa kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget.

EDI är ett komplement till varje enskild myndighet. I EDI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället med personal från:

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Individ- och familjeomsorgen
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Landstinget

EDI-teamet finns oftast på plats på Arbetsmarknadsenheten på Orsa Lärcentrum, torsdagar jämna veckor, mellan klockan 13.00–16.00. Du kan även fylla i en blankett för anmälan att du vill träffa EDI-teamet. Blanketten finns att hämta på Arbetsmarknadsenheten på Orsa Lärcentrum, Barkgatan 22.

Hur går ett möte till?
Efter att vi har fått in din ansökan blir du kallad till ett första besök. Vid ditt första besök kommer du att få träffa ett par personer som arbetar i teamet och tillsammans med dig samtalar vi kring din situation. Efter ditt besök gör teamet en sammanfattning av vad som diskuterats och tittar på möjliga förslag för dig att gå vidare med. Oftast bokar vi en andra träff med dig för att du ska kunna vara delaktig i det som teamet diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.

Samtycke och tystnadsplikt
För att personalen i teamet ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att de tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för samtycke som du kan fylla i innan eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt.

Tillsammans bildar ovannämnda myndigheter ett EDI-team. Teamet är experter på de egna verksamheterna, och har god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommun och andra aktörer. EDI-teamet fungerar rådgivande för både dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Är du i behov av en träff med EDI-teamet?
För att få hjälp hos EDI har du en vilja att förändra din situation. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon anhörig att komma i kontakt med EDI. En handläggare från någon av myndigheterna kan också hjälpa dig att få komma till EDI-teamet.

Arbetsmarknadsenheten anordnar feriepraktik (sommarjobb) för alla skolungdomar som går i årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 1 på gymnasiet.

Alla elever i årskurs 9 och åk 1 på gymnasiet som är folkbokförda i Orsa kommun och som söker får en feriepraktikplats. Varje feriepraktik pågår 2 veckor per person och du arbetar totalt 60 timmar under perioden.

Lön och försäkring
Lönen är skattefri om man fyller i blanketten "Befrielse från skatteavdrag" och skickar in den till Skatteverket. Du är försäkrad under feriepraktiken.

Perioden för feriepraktiken är vecka 25-32.

Arbetsplatser att söka till
Du är inte garanterad den plats du söker, men vi försöker se till att så många sökande som möjligt får den plats de helst önskar.

AME är i behov av arbetsställen som kan ta emot praktikanter. Om du som arbetsgivare har möjlighet att ta emot en person, eller flera, kontakta arbetsmarknadsenheten för att få mer information.

Senast uppdaterad: 1 februari 2019