Adoption

För att få bli adoptivförälder måste du ha fyllt 25 år. Lever ni i par behöver ni vara gifta med varandra, men det är också möjligt för ensamstående att adoptera. Här beskriver vi mer om hur det går till.

Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

En adoption ska alltid komma till för barnets skull och i syfte att ge ett barn en trygg och god uppväxt.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. Beslut om att bevilja medgivande för internationell adoption fattas av gemensamma nämnden för social myndighetsutövning i Mora, Orsa och Älvdalen.

För att få adoptera som par krävs att du är gift eller har ingått partnerskap och att du har fyllt 25 år. Det är möjligt att få adoptera ensam. Den rekommenderade övre åldersgränsen är 42 år.

För att få ta emot ett adoptivbarn krävs ett medgivande från socialnämnden. Beslutet grundar sig på en medgivandeutredning som görs av familjerätten. Det krävs också att du gått en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen anordnas av familjerätten.

Vad är en medgivandeutredning?
En medgivandeutredning är:

  • ett bedömningsunderlag för den gemensamma nämnden för ett eventuellt medgivande, till adotion.
  • en presentation av dig eller er som adoptivföräldrar och som kommer att skickas till utlandet inför adoptionen.

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/maka/partners barn. Den närstående kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Ett yttrande lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslut om eventuell adoption.

  1. Kontakta oss på familjerätten för ett informationssamtal
  2. Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en obligatorisk föräldrautbildning (i samarbete med Falu kommun)
  3. Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in
  4. För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande från gemensamma nämnden och underlaget till nämndens beslut sammanställs i en medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är den bedömningsunderlag för gemensamma nämnden för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivföräldrar som skickas till utlandet.

Vid frågor

Adoptionsfrågor handläggs av socialsekreterare vid familjerättsgruppen, välkommen att kontakta oss vid frågor. Om du gör en förfrågan om adoption kommer vi att kalla dig/er till ett informationssamtal.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019