Anmäla oro för barn och unga

Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till socialtjänsten.

Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är sedan socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

Anmäl oro för barn och unga , 114.1 kB.

Om du är osäker på hur du ska göra en anmälan är du välkommen att ringa och rådgöra med oss. Som privatperson kan du kan välja att vara anonym, tänk på att inte uppge ditt namn i anmälan.

Anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller bland annat personal

  • på skolor
  • i socialtjänsten
  • i sjukvården.

Om anmälningsskyldighet, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad händer efter anmälan?

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte. Om socialtjänsten inleder en utredning kommer de att

  • hämta in mer information om hur barnet har det
  • undersöka om barnet har akut behov av skydd eller stöd
  • göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Som professionell har du rätt att få viss information om vad som händer med anmälan, det har du inte som privatperson.

Akut behov av hjälp

Läs mer här om barnet behöver akut hjälp

Senast uppdaterad: 5 september 2022