Faderskap, föräldraskap

Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds, ska nämnden utreda och fastställa faderskapet. Det är för att barnet ska ha ett ordentligt juridiskt skydd.

Sammanboende föräldrar
Omsorgsnämnden i hemkommunen får en underrättelse från Skatteverket när barnet är fött. Föräldrarna blir kallade av handläggare i respektive kommun för att fastställa faderskapet.

Om föräldrarna inte bor tillsammans
Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. I Orsa är det Norra Dalarnas Myndighetsservice som har hand om familjerätten.

Föräldraskap
När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning upprättas i stället en bekräftelse om föräldraskap (vid insemination i Sverige) eller beslut om nedläggning av faderskap (vid insemination i annat land).


  • Yttrande om barns namnbyte - Ärendet uppkommer när en vårdnadshavare, eller båda vårdnadshavarna, hos domstol ansöker om namnbyte för det underåriga barnet. Om barnet bär den förälderns efternamn, som inte är vårdnadshavare, ska den föräldern höras om huruvida namnbytet kan ske. Vid en ansökan om namnbyte ska domstolen prova om barnets namnbyte är förenligt med barnets bästa.
  • Yttrande vid passansökan.
  • Underrättelse vid äktenskapsskillnad.
  • Godkännande av föräldrars avtal om underhållsbidrag.
Senast uppdaterad: 18 februari 2019