Familjeteam, resursteam

Individ och familjeomsorgen kan du kontakta, oavsett din ålder, om du eller din familj behöver hjälp.

Kvinna, barn och man håller varandra i handen, står med ryggen till, utsikt över sjö och skog

I barn- och familjegruppen arbetar socialsekreterare med bland annat följande frågor:

 • Barn som far illa
 • Föräldraskap
 • Problem i familjen
 • Missbruk och riskbruk, alkohol och droger
 • Kriminalitet
 • Sexuella övergrepp
 • Hot och våld, fysiska och psykiska övergrepp

Hos barn- och familjegruppen kan man ansöka om olika insatser, till exempel hjälp från familjeteamet i eller utanför hemmet, ungdomsrådgivare, kontaktperson/kontaktfamilj och familjehem.

Resursteamet arbetar med stöd och hjälp för barn och unga och deras föräldrar som har svårigheter i vardagen. Resursteamet arbetar bland annat med:

 • Familjerådgivning
 • Råd och stöd
 • Nätverksarbete
 • Elevhälsan
 • Programverksamhet, till exempel:

ART, som står för Aggression, Replacement, Traininglänk till annan webbplats och kan på svenska översättas till "känslokontrollsträning". En behandlingsmetod som kan hjälpa dig som har svårt att kontrollera din ilska och behålla kontrollen när du blir provocerad.

Delfinen, som är ett program för barn och ungdomar som har eller haft en förälder med beroendeproblematik. Tillsammans med Mora kommun erbjuder vi gruppverksamhet där man träffar andra jämnåriga som befinner sig i samma situation. Om du vill vara med i en grupp eller bara fråga något, kontakta handläggare på Individ- och familjeomsorgen.

Skarven arbetar förebyggande och fungerar som en extraresurs för barn och ungdomar som är mellan 10-20 år och behöver extra stöd och hjälp i sin livssituation.

Exempel på stöd kan vara social träning, hjälp med fritidsaktiviteter eller stödsamtal. Tel: 0250-55 23 49, 0250-55 21 38, 070-338 29 05

Hemterapi, en insats av familjebehandlare är ett bistånd som man beviljas via individ och familjeomsorgen. Insatsen är frivillig och familjebehandlaren har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt.
Detta är en form av pedagogisk stödåtgärd som ges i familjens egna hem eller på annan plats. Familjebehandlaren kan vara samtalspartner (bollplank) utifrån vardagliga svårigheter. Goda exempel förmedlas på hur man löser såväl praktiska frågor (till exempel hur ett litet barn ska tas omhand eller hur man planerar sina inköp) och frågor av relationskaraktär (hur löser man konflikter kring gränssättning för barn).

Familjebehandlaren arbetar med förändringsarbeten som till exempel missbruk, social isolering och ekonomisk planering.

Haschprogrammet är en behandlingsmetod för haschmissbrukare. Programmet är manualbaserat och hjälper haschmissbrukaren att dels få kunskap om missbruket och dels få verktyg att komma ur missbruket.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019