Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet kan hjälpa dig med funktionsvariation att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap. Det kan vara aktiviteter av olika slag som kan anpassas efter just dina behov.

Daglig verksamhet
Till Dagcenter, på Stensgatan 10 kommer personer som har beviljats insatsen Daglig verksamhet enligt LSS. Här får man social träning, daglig sysselsättning och stimulans. Personalen arbetar aktivt tillsammans med brukarna enligt deras behov och önskemål.

Några av aktiviteterna på dagcenter är:

  • Keramik
  • Pyssel och målning
  • Matlagning
  • Lego-arbete
  • Lära sig använda dator

Ibland åker personalen tillsammans med brukarna på olika aktiviteter.

Vem kan få daglig verksamhet?
Daglig verksamhet är för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbetsförmåga och inte utbildar dig.

Kontakta Norra Dalarnas Myndighetsservice om du vill söka

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021