Korttidsverksamhet

För dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning finns korttidsverksamhet.

Det ger dig en möjlighet att få miljöombyte, aktivera dig och träffa kompisar. Det kan också vara ett sätt för dig som anhörig att få avlastning.

Orsa kommun anlitar korttidshem i andra kommuner.

Ett alternativ till korttidshem är så kallad stödfamilj. Med stödfamilj avses en familj som tar emot funktionshindrade personer i sitt hem.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019