Psykisk funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan innebära att man har svårt för att få vardagen att fungera. Det finns olika former av hjälp du kan få.

Psykisk funktionsnedsättning kan till exempel innebära att du har problem med att minnas, få saker gjorda, planera och/eller att du har svårt att hantera stress. Problemen är så stora att du har svårt att utföra viktiga vardagssysslor.

I kommunen finns olika verksamheter och stöd som är till för att underlätta ditt vardagliga liv.

Senast uppdaterad: 15 mars 2022