Psykisk funktionsnedsättning

Om du är 18 år eller äldre och har en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos kan det innebära att du har svårt för att få vardagen att fungera.

Det finns olika former av hjälp du kan ansöka om för att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan frivilligt få hjälp av ett personligt ombud

Boendestöd är ett pedagogiskt och socialt stöd i hemmet och närmiljön till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Insatsen ges enligt socialtjänstlagen (SoL). Stödet utformas individuellt och bygger på medverkan och delaktighet.

Boendestödjaren gör inga egna aktiva insatser utan hjälper den boende att självständigt kunna klara sin vardag i så stor utsträckning som möjligt, i form av motivations- och aktivitetsstöd.

Boendestödjaren ger stöd så att den boende självständigt kan:

  • strukturera vardagen och hitta rutiner
  • hålla dygnsrytmen och sköta hygienen
  • utföra städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor
  • upprätthålla sociala kontakter
  • bistå vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer

I stödet används allmänna kommunikationsmedel om det krävs transporter.

Insatsen boendestöd ansöker du om hos en biståndshandläggare eller genom att använda vår blankett

På ett stödboende har du en egen lägenhet. Det finns gemensamma utymmen och du äter gemensamma måltider med övriga boenden. Personl finns på plats dagtid, kvällstid och under helger.

Senast uppdaterad: 26 september 2022