Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Ung person lägger sin hand på äldre persons axel.

Hemtjänsten hjälper dig med personlig omvårdnad och praktiska sysslor som du inte längre klarar av i det egna boendet. Tillsammans med biståndshandläggaren görs en behovsprövning, så insatserna ser olika ut för varje person.

Hemtjänst brukar delas upp i två kategorier:

  1. Personlig omsorg till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttningar, toalettbesök eller på- och avklädning.
  2. Service i hemmet till exempel städning, hjälp med tvätt och klädvård, tillsyn och inköp. Du som bor i ordinärt boende kan även ansöka om trygghetslarm.

10 timmar fri avlösning för anhörigvårdare
I Orsa kommun finns möjlighet för anhörigvårdare att få avlastning genom att till exempel hemtjänsten går in och avlöser den som vårdar någon anhörig i hemmet vid något tillfälle, om man önskar åka bort, handla eller liknande.

Fri avlösning avser att avlastningen är kostnadsfri, upp till 10 timmar per månad. Ansökan sker via anhörigsamordnaren i kommunen och ska göras senast fem dagar innan.

Inom hemtjänstens organisation finns dagpersonal, kvällspatrull och nattpatrull. Hemtjänsten har ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård.

Vill du ansöka om hemtjänst, kontakta biståndshandläggare på Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Senast uppdaterad: 3 januari 2022