1. Hemtjänsten hjälper dig med personlig omvårdnad och praktiska sysslor som du inte längre klarar av i ditt egna hem:
    • personlig omsorg, till exempel hjälp med personlig hygien
    • förflyttningar, toalettbesök eller på- och avklädning
    • service i hemmet, till exempel städning, hjälp med tvätt och klädvård, tillsyn och inköp.
    Tillsammans med handläggaren görs en behovsprövning, vilket innebär att insatserna ser olika ut för varje person.