Information om coronaviruset, covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Gemensamt huvudbudskap i Dalarna

Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

 • Håll avstånd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Umgås i en mindre krets, undvik nära kontakter
 • Stanna hemma och testa dig även om du har milda symtom
 • Tvätta händerna ofta
 • Vaccinera dig när du får möjlighet
 • Agera alltid smittsäkert

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd.

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Undvik nära fysisk kontakt med sjuka människor om du kan.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även med milda sjukdomssymtom, för att undvika att smitta andra. Hur länge ska jag stanna hemma? Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ditt ansikte i onödan (ögon, näsa eller mun)

Vuxna
Du som är vuxen och bor med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. Då räknar du från den dag personen lämnade provet. Det gäller även om du är utan symtom. Du kan vara smittsam, även om risken är liten.

Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassanlänk till annan webbplats om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Barn
Alla barn, både yngre och äldre, som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma från förskola, skola och fritidsakviteter. Man ska följa förhållningsreglerna från och med den tidpunkt man informerats om dessa tills det har gått sju dagar sedan hushållskontakten med covid-19 blev provtagen.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Smittspårning på arbetsplatser
Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

Den nya rekommendationenlänk till annan webbplats innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna testrekommendation. Även gymnasieelever ingår. Däremot ingår inte barn och elever i förskola och grundskola.

Virusprov (PCR)

Alla vuxna och barn över 6 år med symtom på covid-19 rekommenderas boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov). PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. Provet bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Självprovtagning för vuxna och barn som är 10 år eller äldre sker vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, på Slättbergsvägen i Orsa. Du bokar tid för självprovtagning på webbplatsen 1177.se genom att logga in på Mina sidor. Förälder eller annan vårdnadshavare ska hjälpa barnet med provtagningen om barnet är under 16 år

Vårdcentralen kommer fortsatt ha bokning för följande målgrupper via appen Min vård eller direkt via vårdcentralen:

 • Boende på särskilt boende (SÄBO)
 • Smittspårning
 • Barn mellan 6-9 år
 • Personer utan personnummer
 • Personer utan e-legitimation
 • Vård- och omsorgspersonal

Läs mer på Region Dalarnas webbplats om självprovtagninglänk till annan webbplats

Frågor och svar om självprovtagning på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Antikroppstest

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre storskalig antikroppstestning. Vecka 10 är därför den sista veckan man kan boka in sig för
antikroppstest i Region Dalarna. Antikroppstestningen har också visat sig ha ett begränsat värde för den enskilda personen.

För Sveriges del ansvarar Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för godkännandeprocessen. De har fattat beslut den 21 december 2020 att godkänna Pfizer/BioNTech vaccin, länk till annan webbplatsden 6 januari 2021 kom godkännandet av Modernas vaccinlänk till annan webbplats och den 29 januari har AstraZenecas vaccinlänk till annan webbplats godkänts. Den 11 mars fick det fjärde vaccinet, Janssenlänk till annan webbplats, godkänt. Den svenska vaccineringen startade den 27 december.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen. Alla över 18 år kommer att erbjudas gratis vaccin. De mest sårbara vaccineras först. Det är tillgången till vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet.

På webbplatsen 1177.se/dalarna finns tidplan och faktagranskad information om vaccin och vaccinering mot covid-19länk till annan webbplats

Vill du hellre ringa och få information om vaccin och vaccinering kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, måndag-fredag 09.00-11.00, 13.00-15.00.

Vaccination against covid-19 - other languageslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens svar FAQ på vanliga frågor om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats

Till och med september 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverigelänk till annan webbplats. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Miljökontoret följer råd och riktlinjer från våra vägledande myndigheter vid planering av tillsyn och kontroll i det rådande läget med smittspridning av covid-19. Miljökontoret uppdaterar sig kontinuerligt med senaste nytt från dessa myndigheter.

Från och med 14 december är du skyldig att:

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Så här påverkas Orsa kommun av de skärpta restriktionerna:

Orsas skolor
Delvis fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7-9 (Orsaskolan) gäller under vecka 12-13 och veckorna efter påsklovet (vecka 15-16). V.17-18 fortsätter årskurs 7-8 sin fjärrundervisning medan årskurs 9 går tillbaka till ordinarie undervisning på plats på Orsa Lärcenrum. 

Från och med 10 maj är det undervisning på plats för alla elever i årskurs 7-9

Bibliotek och kulturhus:
Biblioteket är fortsatt stängt. Biblioteksservice erbjuds via telefon och mejl under begränsade öppettider. Vi fortsätter erbjuda utlämning av bokkassar. Utställningshallen är fortsatt stängd.

Ungdomens hus:
Fortsatt stängt på grund av begränsade ytor utifrån pandemilagens krav på 10 kvadratmeter per person. Vi har istället digital fritidsgård där man kan umgås.

Simhallen:
Fortsatt stängt på grund av att omklädningsrummen är för små för att klara pandemilagens krav på 10 kvadratmeter per person. Skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Ishallen:
Öppet för föreningsdriven gruppverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Inga omklädningsrum får användas, utan samtliga måste komma ombytta. Ingång via stora plåtdörren utanför cafeterian, via läktaren och ut på isen. Utgång genom plåtdörren utanför lilla korridoren. Skyltat. Max 22 personer får vistas på läktaren samtidigt. Föreningarna ansvarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt. Skolverksamhet, även hockeygymnasiet, fortsätter som vanligt. Ingen allmänhetens åkning.

Sporthallar:
Öppet för föreningsdriven gruppverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Alla måste komma ombytta, inga omklädningsrum får användas. Föreningarna ansvarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt. Skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Returbutiken:
Stängd från och med 29 mars, öppnar igen när smittspridningen minskar, preliminärt i juni.

Sportoteket:
Fortsatt stängt.

Musikskolan:
Musikskolan kommer att bedriva undervisning på distans för Orsaskolans elever vecka 12-13 och veckorna efter påsklovet (vecka 15-18). Varje lärare kontaktar sina respektive elever. Ungdomsorkestern tar paus samma veckor som ovan.

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

Nu när mötesplatser stänger och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få

Krav på negativt test vid inresa till Sverige
Från och med den 6 februari måste utländska medborgare som vill resa in i Sverige visa ett negativt coronavirustest. Testet får ”som huvudregel” endast vara 48 timmar gammalt. Reglerna gäller alla över 18 år, med ett par undantag. De nya reglerna gäller i första hand till 31 maj.

Från länder utanför EU
Det råder inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med den 31 maj 2021. Undantag finns.

Från länder inom Europa
Den som reser till Sverige från ett annat EES-land tillåts resa in om de kan uppvisa bevis på ett negativt covid-19 test som är högst 48 timmar gammalt.

Att resa utomlands
UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. Läget är dock fortsatt osäkert i Europa. Som resenär bör du noga överväga din resa.

Om du har varit utomlands
Alla som reser in i Sverige (oavsett medborgarskap) rekommenderas att testa sig för covid-19, stanna hemma i minst sju dagar oavsett testresultat och undvika nära kontakter. Fem dagar efter ankomsten från utlandet bör resenären ta ett andra test. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa.

På krisinformation.se finns myndigheternas samlade information om utlandsresorlänk till annan webbplats

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 ska alltid stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter för att undvika att smitta andra.

Så länge ska barnet stanna hemmaOm inget test har tagits (observera att för barn äldre än 6 år rekommenderas testning)Barn från förskoleålder - t.o.m. 5 år:
Stanna hemma tills barnet har varit symtomfritt i 48 timmar. Om endast lindriga symtom kvarstår efter sju dagar, kan man återgå till förskolan.

Barn från 6 år och äldre:
Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn, i totalt minst sju dagar.

Positivt PCR-test

Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn, i totalt minst sju dagar från insjukningsdatum. För barn utan symtom gäller sju dagar från provtagningsdatum..

Negativt PCR-test

Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats och barnet bedöms orka med skola.


Familjesmitta

Yngre barn och elever som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever ska göra. Du ska följa förhållningsreglerna från och med den tidpunkt du informerats om dessa tills det har gått sju dagar sedan din hushållskontakt med covid-19 blev provtagen.

Folkhälsomyndigheten förändrar från och med 1 december rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna.länk till annan webbplats

Frågor och svar om förskola och skola

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplatslänk till annan webbplats

Bris erbjuder även stöd på sin webbplatslänk till annan webbplats för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Grundskolor, förskolor och fritids håller öppet under pandemin

Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Kommunen är förberedd på hur vi skulle agera vid en eventuell skolstängning. Då ligger fokus på att säkra behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en förordning:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.

Samma råd och restriktioner för riskgrupperna som för alla andra

Den 22 oktober 2020 beslutade regeringen att de råd som tidigare gällt för personer som är 70 år eller äldre och för riskgrupper tas bort. Det handlade om att undvika sociala kontakter i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Nu gäller samma råd för alla, nämligen;

 • Tvätta händerna, ofta
 • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
 • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom
 • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
 • Visa omtanke och håll avstånd.

Besöksförbud borttaget från 1 oktober 2020

Det besöksförbud som regeringen beslutade om i våras är borttaget. Smittskyddsenheten på Region Dalarna utvärderar läget varje vecka. Skulle smittökningen var stor kan Smittskydd rekommendera att boenden är restriktiva med inomhusbesök.

Orsa kommun uppmanar besökare att boka sina besök och att välja utomhusbesök om det är möjligt.

Vart vänder jag mig om jag är 70 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar. Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag, ideella organisationer och föreningar tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag, ideella organisationer och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram vid begäran. Läs mer om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid -19.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag, ideella organisationer och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

På webbplatsen verksamt.se hittar du samlad information till företagare om coronavirusetlänk till annan webbplats

Du som jobbar i Orsa kommun ska stanna hemma från jobbet om du har feber eller är förkyld. Var noga även om du upplever milda symtom. Detta gäller alla medarbetare från och med 1 september:

 • Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria 48 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.

 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar innan återgång till arbete så ska det dessutom ha gått 7 dagar sedan första sjukdomssymtom.

 • Ny rekommendation (2021-03-05) från Folkhälsomyndigheten är att även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser för att snabbare förhindra större utbrott.

 • God handhygien för alla är av största vikt samt att omsorgspersonalen följer basala hygienrutiner.

Alla möten ska ske digitalt

Undantaget är om det saknas digitala verktyg och om mötet måste ske för att verksamheten ska kunna fortsätta drivas. Då måste mötet ske på ett ansvarsfullt sätt så att deltagarna kan hålla avstånd och följa lokalrestriktionerna.

De som kan jobba hemma ska göra det om verksamheten tillåter

Vem som kan jobba hemma är en fråga för varje chef att besluta. Rekommendationen är att chefer är på plats för att stödja sina verksamheter. Lärare kommer exempelvis att kunna genomföra all planeringstid hemifrån.

Alla medarbetare ska undvika onödiga resor

Smittskydd Dalarna vill påminna oss om att alltid hålla avstånd för att minska smittspridning. Det gäller även vid bilåkning i tjänsten. Om två personer åker i samma bil ska passageraren sitta i baksätet, snett bakom föraren.

Allergi eller luftvägsinfektion?

Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola. Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Eventuell flytt av personal till andra verksamheter

Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med att kommunen måste prioritera samhällsviktig verksamhet vid en extraordinär händelse, till exempel om vi skulle få en stor smittspridning lokalt eller om vi skulle ha stor brist på personal. Det innebär att en medarbetare i kommunen kan få andra arbetsuppgifter än vanligt under denna situation. En inventering har gjorts för att se vilken personal varje verksamhet kan avvara i ett sådant fall och vilka som skulle kunna vara behjälpliga inom prioriterade verksamheter. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring detta.

För att flytta personal till annan verksamhet behöver kommunen aktivera ett krislägesavtal hos SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Här hittar du information och frågor och svar på hur vi skyddar oss och andra mot covid-19. Det handlar främst om boende/brukare på gruppboenden, trygghetsboenden och äldreboenden. Det handlar också om skyddsutrustning och rutiner för personalen.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.
 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi ställer också fram handsprit på vissa platser.
 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplatslänk till annan webbplats och Nodavas webbplatslänk till annan webbplats

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

 • Har du sjukdomssymtom? Se 1177:s webbplats.länk till annan webbplats
  Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 , men för att avlasta vården och se till att de som verkligen behöver hjälp får det, se om du först kan hitta svar på nätet. Här kan du göra Region Dalarnas självskattningstest.länk till annan webbplats
 • Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet. På regionens webbplatslänk till annan webbplats finns lägesrapporter om situationen i länet
 • Har du generella frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 
 • Myndigheternas samordnade information hittar du på webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats
 • Folkhälsomyndigheten är den myndighet som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns information om utvecklingen kring covid-19 och svar på många frågor.
 • För dig som vill hjälpa till under coronapandemin finns information på krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du känner oro för det för det nya coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning. Du måste därför tänka på vilken information du för vidare. Information är viktig under en kris. Att du håller dig uppdaterad med bekräftad information från myndigheter är nödvändigt för att vi som samhälle ska klara en tuff period på bästa sätt. Information hittar du på

För att uppmärksamma och påminna varandra om allvaret i situationen har vi tagit fram nya affischer. Vi utgår från att alla redan känner till de allmänna råden och skärper därför tonen för att få fler att komma ihåg att följa dem.

Budskapet på affischerna är "Stoppa smittspridningen i Orsa" och nu vill att alla tar sitt ansvar – vi måste stoppa smittan NU!

TiIlsammans hjälps vi åt! Dela och sprid!

Här finns affischer att ladda ner, skriva ut och sätta upp.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A4-affisch_håll_avstånd_covid.pdf 522 kB 2021-03-22 17.29
A4-affisch_stanna_hemma_covid.pdf 522.7 kB 2021-03-22 17.29
A4-affisch_testa_dig_covid.pdf 521.7 kB 2021-03-22 17.29

På Folkhälsomyndighetens webbsida uppdateras löpande information om bekräftade fall av covid-19 i kommunen, Sverige och världen.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021