Information om Coronaviruset Covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Virus, text på vägg. Förstoringsglas som tittar på texten.

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tänk på det här just nu:

 • I Dalarna semestrar vi säkert och turistar tryggt.
 • Att vi alla tar ansvar gör stor skillnad – håll avstånd!
 • Vi fortsätter att hålla avstånd och stannar hemma när vi är sjuka för att minska smittspridningen.

Provtagning

Från den 29 juni kan personer i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för provtagning med PCR-prov på sin vårdcentral. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. För att man ska kunna provtas måste man ha symptom i minst 24 timmar innan provtagningstillfället. Boka tid via appen Min Vård eller kontakta valfri vårdcentral där lediga tider finns.

Region Dalarna planerar för att utöka provtagningskapaciteten för serologiprov, även kallat antikroppstest. I dagsläget kan Region Dalarna endast erbjuda serologiprov till vård- och omsorgspersonal. Nästa grupp som kommer att prioriteras är riskgrupper, det vill säga personer över 70 år eller personer med en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp. Prioritetsgrupp därefter är personer inom samhällsviktig verksamhet. Region Dalarna kan i dagsläget inte säga när en bredare testning av länets befolkning är aktuell, men man jobbar på att det ska ske så snart som möjligt.

Resor inom Sverige

Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Det är viktigt att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, både under resan och under vistelsen. Innan du reser, kolla med kommunen du vill besöka vad som gäller på plats. Du kan läsa mer om detta på krisinformation.selänk till annan webbplats

Besöksförbud på landets samtliga äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid -19. Beslutet träder i kraft den 1 april. Du kan läsa mer om detta på regeringen.selänk till annan webbplats

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Nytt beslut har fattats av regeringen vad gäller allmänna sammankomster. Detta gäller från och med söndag 29 mars. Du kan läsa mer om detta på krisinformation.selänk till annan webbplats

Så här skyddar du dig själv och andra mot smitta

 • Undvik nära fysisk kontakt med sjuka människor om du kan.
 • Undvik fysiska sociala kontakter om du är 70 år eller äldre
 • Stanna hemma när du är sjuk, även med milda sjukdomssymtom, för att undvika att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  Om du jobbar inom Orsa kommun gäller att du ska stanna hemma 7 dagar efter första sjukdomssymtom och de två sista dygnen ska vara helt symtomfria.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ditt ansikte i onödan (ögon, näsa eller mun)
 • Från och med 29 juni kan alla med symtom på covid-19 boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov). Boka i appen Min Vård eller på valfri vårdcentral där lediga tider finns.

Självskattningstest
Har du sjukdomssymtom och är osäker på om du ska ta kontakt med sjukvården eller om du kan ta hand om dig själv?
Här kan du göra Region Dalarnas självskattningstest.länk till annan webbplats

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.
Här finns mer information för riskgrupper (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats
Här finns mer information för äldre (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Besöksförbud råder på kommunens boenden

För att skydda våra äldre och utsatta riskgrupper råder nu besöksförbud till kommunens boenden, exempelvis äldre- och gruppboenden. Undantag från besöksförbudet kan göras om besöken kan ske under säkra former, se här vilka regler som gäller.

Undvik fysiska sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar äldre personer (70 år och äldre) att undvika fysiska sociala kontakter. Det innebär bland annat att äldre personer så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Yngre personer ska inte träffa sina äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en vanlig förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Vart vänder jag mig om jag är 70 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar. Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 


Gymnasieskolor öppnar igen 15 juni

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor återgår till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisning upphör och att verksamheten ska bedrivas som vanligt i skolans lokaler från och med 15 juni.

De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis. När huvudman och rektor planerar nästa läsår behöver man därför organisera verksamheten och undervisningsmiljön så att smittspridning undviks. Det är huvudmannen som har arbetsmiljöansvaret för sina skolor.

För gymnasieelever hemmahörande i Orsa som går på Mora gymnasium finns information på Mora kommuns webbplatslänk till annan webbplats och på Mora gymnasiums webbplatslänk till annan webbplats.

Grundskolor, förskolor och fritids håller fortsatt öppet

Beslutet om distansundervisning berör inte grundskolan. Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Men signalen från regeringen är att kommunerna ska förbereda sig på en eventuell stängning av grundskolan. Det är dock viktigt att kommunerna då säkrar behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad gör Orsa kommun för att förbereda sig?

 • Orsa kommun har tagit fram en plan för hur vi skulle agera OM vi skulle behöva stänga grundskolor men ändå erbjuda barnomsorg till föräldrar som har samhällsviktiga jobb.
 • Även föräldrar som tidigare inte haft barnomsorg kommer kunna få det, så länge föräldrarna har samhällsviktiga jobb. Det kan handla om skolbarn som varit hemma själva några timmar på eftermiddagen men nu behöver omsorg under hela dagen.
 • Kommunen har också en plan för OM grundskolorna måste ställa om till distansutbildning.

Dessa planer kommer att kommuniceras till föräldrar i skolplattformen SchoolSoft.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en ny förordninglänk till annan webbplats:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Nationella prov ställs in under våren

Skolorna står inför en osäker situation med många frånvarande elever och att det saknas lärare. Det finns därför en betydande risk att proven inte går att genomföra på det sätt som det är tänkt och därmed inte uppfyller sitt betygsstödjande syfte. Skolverket har därför beslutat att de nationella proven ställs in under våren.

Betygssättningen för elever som går i årkurs 6-9 i Orsa kommun kommer att kunna göras ändå, utifrån annat underlag som lärarna samlat in under läsåret/läsåren. Att sätta betyg utan att ha ett nationellt prov som underlag är en situation som skolorna är vana vid att hantera. Det är inte helt ovanligt att elever av olika anledningar missar nationella prov och att betygen därmed sätts utifrån andra underlag.

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Allmäntillståndet avgör. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna.länk till annan webbplats

Frågor och svar om förskola och skola

Här har vi samlat frågor och svar kring förskola och skola (FAQ).

Information till skola och förskola (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

På Folkhälsomyndighetes webbplats finns det samlat vanliga frågor från barn och ungdomar om det nya coronaviruset (FAQ).länk till annan webbplats

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplatslänk till annan webbplats

Bris erbjuder även stöd på sin webbplatslänk till annan webbplats för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram vid begäran. Läs mer om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid -19.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

Julklapp redan till våren

Kommunen delar varje år ut en julklapp till alla medarbetare. Julklappen är ett presentkort på 200 kronor som medarbetaren kan använda hos lokala företag i Orsa. Kommunen har nu beslutat att dela ut julklappen redan nu. Anledningen är uppmuntra till att stötta det lokala näringslivet och de företagare som just nu har det tufft och som tappar intäkter som följd av coronasmittan.

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har fattat beslut om stöd i form av tillfälliga rabatter till utsatta branscher i form av hyresstöd på 5 miljarder kronor. Länsstyrelsen Dalarna kommer att hantera bidragsansökan. Läs mer om stödet på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Här hittar du samlad information till företagare till följd av coronavirusetlänk till annan webbplats

Här hittar du information från svenska myndigheter om hur vi tillsammans kan bromsa smittan, checklista för din egen verksamhet och hur du kan bidra till minskad trängsel i sommar. Läs mer på MSB:s särskilda sommarsida för företag, organisationer och arrangörer.länk till annan webbplats

Du som jobbar i Orsa kommun ska stanna hemma från jobbet om du har feber eller är förkyld. Var noga även om du upplever milda symtom. Du ska stanna hemma 7 dagar efter första sjukdomssymtom och de två sista dygnen ska vara helt symtomfria (gäller alla medarbetare från och med 10 juni).

God handhygien för alla är av största vikt samt att omsorgspersonalen följer basala hygienrutiner.

Smittskyddsläkare Anders Lindblom berättar om covid-19 - smittspridning och skyddsutrustning.

Allergi eller luftvägsinfektion?

Allergisäsongen är här. För dig som har allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska du ta det säkra före det osäkra och stanna hemma. Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola. Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Jobba hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan bör jobba hemifrån.

Orsa kommun och kommunens bolag bedriver samhällsviktig verksamhet som måste fungera, även vid en pandemi och vid ett eventuellt personalbortfall. Merparten av våra medarbetare och chefer har arbetsuppgifter som helt eller delvis måste utföras på plats. Beslut om att jobba hemifrån måste därför alltid fattas i samråd med medarbetarens närmaste chef.  Chefens bedömning utgår ifrån verksamhetens förutsättningar i rådande situation. En medarbetare kan inte fatta beslut om distansarbete själv. Om behov uppstår kan medarbetare med kort varsel behöva återgå till arbetsplatsen.

En chef som beslutar om hemarbete för en medarbetare är fortsatt ansvarig för
verksamheten och för medarbetarens arbetsmiljö. Det är också viktigt att medarbetaren jobbar med information på ett säkert sätt.

Avrådan från onödiga resor och möten

Vi avråder vår personal från att åka på tjänsteresor just nu.
Vi uppmanar medarbetare som bjuder in till ett möte att alltid erbjuda deltagarna att vara med på distans, via Skype eller Teams, om det är möjligt.

Flytt av personal till andra verksamheter

Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med att kommunen måste prioritera samhällsviktig verksamhet vid en extraordinär händelse, till exempel om vi skulle få en smittospridning lokalt eller om vi skulle ha stor brist på personal. Det innebär att en medarbetare i kommunen kan få andra arbetsuppgifter än vanligt under denna situation. Det pågår just nu en inventering för att se vilken personal varje verksamhet kan avvara i ett sådant fall och vilka som skulle kunna vara behjälpliga inom prioriterade verksamheter. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring detta.

För att flytta personal till annan verksamhet behöver kommunen aktivera ett krislägesavtal hos SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.

 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.

 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.

 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi kommer också att ställa fram handsprit på vissa platser.

 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplatslänk till annan webbplats och Nodavas webbplatslänk till annan webbplats

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Hit vänder du dig med frågor

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

 • Har du sjukdomssymtom? Se 1177:s webbplats.länk till annan webbplats
  Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 , men för att avlasta vården och se till att de som verkligen behöver hjälp får det, se om du först kan hitta svar på nätet.
 • Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet. På regionens webbplatslänk till annan webbplats finns lägesrapporter om situationen i länet
 • Har du generella frågor om coronaviruset Covid - 19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 
 • Myndigheternas samordnade information hittar du på webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats
 • Folkhälsomyndigheten är den myndighet som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns information om utvecklingen kring covid -19 och svar på många frågor.
 • För dig som vill hjälpa till under coronapandemin finns information på krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du undrar över provtagning:

Om du känner oro för det för det nya coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Var källkritisk!
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020