Information om coronaviruset, covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Skydda dig och andra mot covid-19

Pandemin är inte över, trots lättnader i restriktionerna. Så här skyddar du och andra från smitta:

 • Håll avstånd och undvik trängsel
 • Stanna hemma och testa dig även om du har milda symtom
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Umgås utan att bli smittad eller smitta andra
 • Vaccinera dig
 • Res på ett smittsäkert sätt
 • Tvätta händerna ofta

Så påverkas Orsa kommuns verksamheter

Så här påverkas Orsa kommun av de skärpta restriktionerna:

Bibliotek och kulturhus:
Orsa bibliotek har öppet som vanligt igen. Här är vad som gäller i sommar:

 • Det går bra att boka datorer och studierum. Släktforskarrum, bildarkiv och dräktgalleri är öppet.
 • Tidningsläsning är öppen 09.00-12.00, måndag-fredag. Ingång vid hissen på parkeringen.
 • Lånedisken är bemannad: måndag-torsdag 12.00-18.00, fredag 12.00-16.00. Lördagar fortsatt stängt under sommaren.

Vi ber dig fortfarande att stanna hemma om du är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Konsthallen är stängd. Under sommaren hålls en fotoutställning utomhus med Anders Hanser. Mer information om det hittar du här. Länk till annan webbplats.

Ungdomens hus:
Fortsatt stängt på grund av begränsade ytor utifrån pandemilagens krav på 10 kvadratmeter per person. Vi har istället digital fritidsgård där man kan umgås. Vi kommer ha öppet utomhus under sommaren, vecka 24-27.

Simhallen:
Fortsatt stängt på grund av att omklädningsrummen är för små för att klara pandemilagens krav på 10 kvadratmeter per person. Skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Ishallen:
Stängd för säsongen.

Sporthallar:
Öppet för föreningsdriven gruppverksamhet. Alla måste komma ombytta, inga omklädningsrum får användas. Föreningarna ansvarar för att verksamheten drivs på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt. Skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Returbutiken och Sportoteket:
Från tisdag den 1 juni har Returbutiken och Sportotekt öppet som vanligt, måndag-fredag 10.00-16.00. Max 15 personer får vistas i butiken samtidigt. Vi ber dig att stanna hemma om du är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna ofta.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen och få slut på pandemin. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Alla över 16 år kommer att erbjudas gratis vaccin. De mest sårbara vaccineras först. Det är tillgången till vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet.

Region Dalarna ansvarar för vaccinering i länet
Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccineringen i Dalarna. Du kan läsa om hur du bokar tid och hur vaccinet fungerar på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.

Vill du hellre ringa och få information om vaccin och vaccinering kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, måndag-fredag 09.00-11.00, 13.00-15.00.

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccin
Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du bland annat ta del av information om vaccin, prioritetsordning och statistik kring vaccinationer.

Du kan även ringa Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje 08-123 680 00 där hälsokommunikatörer svarar på frågor om covid-19 och vaccinationen. Öppet vardagar mellan 09.00-15.00. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information in English and other languages
At Region Dalarnas website Länk till annan webbplats. you find information in English and many other languages about the vaccin and how to book your appointment for vaccination.

You can also call The Public Health Agency's (Folkhälsomyndihetens) national phone line - call 08-123 680 00 on weekdays 09.00-15.00.

Att resa utomlands
Läget är fortsatt osäkert i de flesta länder. Som resenär bör du noga överväga din resa.

 • Res inte om du har symtom.
 • Håll dig välinformerad. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
 • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
 • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål.

Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till de flesta länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. Avrådan gäller till och med 1 september 2021. Några länder är dock undantagna från förbudet, på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats. kan du läsa vilka

Reseintyg och EU:s covidbevis
Olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till.

EU:s covidbevis är ett dokument - digitalt eller på papper - för dig som ska resa i Europa. Covidbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Läs mer om hur du ansöker på eHälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Inresor till Sverige från utlandet
På vissa håll i Europa ökar smittspridningen igen. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla, även svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden testar sig vid ankomst.

Om du reser in i Sverige från ett så kallat tredjeland utanför EU (som inte är med på EU:s lista över undantagna tredjeländer) kan du även behöva stanna hemma i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Rekommendationen gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

Var även försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Var mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om undantag för rekommendation av testning och vilken typ av intyg som krävs för utländska medborgare som reser in i Sverige.

Samlad information från svenska myndigheter
krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad som gäller vid utrikesresor och att visat utomlands

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Håll avstånd till andra, stanna hemma och testa dig om du får sjukdomssymtom, fortsätt tvätta händerna ofta och visa hänsyn till andra, framförallt personer i riskgrupper.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Även om fler vaccinerar sig och framöver när pandemin går mot sitt slut är det viktigt att vi testar oss när vi upplever symtom.

Alla vuxna och barn över 6 år med symtom på covid-19 rekommenderas boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov) vid sjukdomssymtom. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. Provet bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Provtagning i Orsa

Självprovtagning för vuxna och barn som är 10 år eller äldre sker vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, på Slättbergsvägen i Orsa. Du bokar tid för självprovtagning på webbplatsen 1177.se genom att logga in på Mina sidor. Förälder eller annan vårdnadshavare ska hjälpa barnet med provtagningen om barnet är under 16 år

Vårdcentralen kommer fortsatt ha bokning för följande målgrupper via appen Min vård eller direkt via vårdcentralen:

 • Boende på särskilt boende (SÄBO)
 • Smittspårning
 • Barn mellan 6-9 år
 • Personer utan personnummer
 • Personer utan e-legitimation
 • Vård- och omsorgspersonal

Läs mer på Region Dalarnas webbplats om självprovtagning Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om självprovtagning på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

Nu när mötesplatser stänger och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få

Till och med september 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige Länk till annan webbplats.. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Regeringen har en plan för hur åtgärderna mot covid -19 ska anpassas till en minskad smittspridning. Planen genomförs i olika steg, på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa vilka anpassningar du behöver förhålla dig till just när nu det gäller exempelvis antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Miljökontoret följer råd och riktlinjer från våra vägledande myndigheter vid planering av tillsyn och kontroll av trängsel på serveringsställen i det rådande läget med smittspridning av covid-19. Miljökontoret uppdaterar sig kontinuerligt med senaste nytt från dessa myndigheter.

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 ska alltid stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter för att undvika att smitta andra.

Så länge ska barnet stanna hemmaOm inget test har tagits (observera att för barn äldre än 6 år rekommenderas testning)Barn från förskoleålder - t.o.m. 5 år:
Stanna hemma tills barnet har varit symtomfritt i 48 timmar. Om endast lindriga symtom kvarstår efter sju dagar, kan man återgå till förskolan.

Barn från 6 år och äldre:
Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn, i totalt minst sju dagar.

Positivt PCR-test

Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn, i totalt minst sju dagar från insjukningsdatum. För barn utan symtom gäller sju dagar från provtagningsdatum..

Negativt PCR-test

Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats och barnet bedöms orka med skola.


Familjesmitta

Yngre barn och elever som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever ska göra. Du ska följa förhållningsreglerna från och med den tidpunkt du informerats om dessa tills det har gått sju dagar sedan din hushållskontakt med covid-19 blev provtagen.

Folkhälsomyndigheten förändrar från och med 1 december rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om förskola och skola

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats. finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället) Länk till annan webbplats. erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Bris erbjuder även stöd på sin webbplats Länk till annan webbplats. för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Grundskolor, förskolor och fritids håller öppet under pandemin

Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Kommunen är förberedd på hur vi skulle agera vid en eventuell skolstängning. Då ligger fokus på att säkra behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en förordning:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 65 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.

Inget besöksförbud på äldreboenden

I nuläget råder inget besöksförbud på äldreboenden.

Vart vänder jag mig om jag är 65 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 65 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar.
Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag, ideella organisationer och föreningar tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag, ideella organisationer och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram vid begäran. Läs mer om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid -19.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag, ideella organisationer och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

På webbplatsen verksamt.se hittar du samlad information till företagare om coronaviruset Länk till annan webbplats.

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Här hittar du information och frågor och svar på hur vi skyddar oss och andra mot covid-19. Det handlar främst om boende/brukare på gruppboenden, trygghetsboenden och äldreboenden. Det handlar också om skyddsutrustning och rutiner för personalen.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.
 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi ställer också fram handsprit på vissa platser.
 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplats Länk till annan webbplats. och Nodavas webbplats Länk till annan webbplats.

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

Om du känner oro för det för coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning. Du måste därför tänka på vilken information du för vidare. Information är viktig under en kris. Att du håller dig uppdaterad med bekräftad information från myndigheter är nödvändigt för att vi som samhälle ska klara en tuff period på bästa sätt. Information hittar du på följande myndigheters webbplatser:

För att uppmärksamma och påminna varandra om allvaret i situationen har vi tagit fram nya affischer. Vi utgår från att alla redan känner till de allmänna råden och skärper därför tonen för att få fler att komma ihåg att följa dem.

Budskapet på affischerna är "Stoppa smittspridningen i Orsa" och nu vill att alla tar sitt ansvar – vi måste stoppa smittan NU!

TiIlsammans hjälps vi åt! Dela och sprid!

Här finns affischer att ladda ner, skriva ut och sätta upp.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A4-affisch_håll_avstånd_covid.pdf , 522 kB. 522 kB 2021-03-22 17.29
A4-affisch_stanna_hemma_covid.pdf , 522.7 kB. 522.7 kB 2021-03-22 17.29
A4-affisch_testa_dig_covid.pdf , 521.7 kB. 521.7 kB 2021-03-22 17.29

På Folkhälsomyndighetens webbsida uppdateras löpande information om bekräftade fall av covid-19 i kommunen, Sverige och världen.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 21 juli 2021