Information om Coronaviruset covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Virus, text på vägg. Förstoringsglas som tittar på texten.

Gemensamt huvudbudsk​ap i Dalarna

Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19, tillsammans kan vi bromsa smittan:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
 • Testa dig vid symtom.
 • Vaccination: skydda dig själv och andra.

Tillfällig covid-19-lag

Till och med september 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverigelänk till annan webbplats. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följslänk till annan webbplats.

Regeringen förlänger nationella restriktioner

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Den 18 februari lämnade regeringen därför besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner.

Så här påverkas Orsa kommun av de skärpta restriktionerna som förlängs till 7 mars 2021.

Bibliotek och kulturhus:
Biblioteket är fortsatt stängt. Biblioteksservice erbjuds via telefon och mejl under begränsade öppettider. Vi fortsätter erbjuda utlämning av bokkassar. Utställningshallen är fortsatt stängd.

Ungdomens hus:
Fortsatt stängt på grund av begränsade ytor utifrån pandemilagens krav på 10 kvadratmeter per person. Vi har istället digital fritidsgård där man kan umgås.

Simhallen:
Fortsatt stängt på grund av att omklädningsrummen är för små för att klara pandemilagens krav på 10 kvadratmeter per person. Skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Ishallen:
Öppnar för föreningsdriven gruppverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Inga omklädningsrum får användas, utan samtliga måste komma ombytta. Ingång via stora plåtdörren utanför cafeterian, via läktaren och ut på isen. Utgång genom plåtdörren utanför lilla korridoren. Skyltat. Max 22 personer får vistas på läktaren samtidigt. Skolverksamhet, även hockeygymnasiet, fortsätter som vanligt. Ingen allmänhetens åkning.

Sporthallar:
Öppnar för föreningsdriven gruppverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Alla måste komma ombytta, inga omklädningsrum får användas. Skolverksamhet fortsätter som vanligt.

Returbutiken:
Öppnar för besökare 15 februari, måndag-fredag 10.00-14.00. Max 15 pers samtidigt i butiken.

Sportoteket:
Fortsatt stängt.

Musikskolan:
Enskild undervisning – för elever fr.o.m. förskolan t.o.m. gymnasiet – sker som vanligt på ordinarie plats och speltid. Vissa förändringar kan komma att göras, vilket meddelas av aktuell lärare.

Orkestrar och körer på mellanstadiet är fortsatt inställda.

Övriga orkestrar och ensembler startar upp med vissa anpassningar. Alla berörda elever kommer att få besked om vad som gäller av sin lärare.

Musikskolans spelmanslag fortsatt inställt.

Virusprov (PCR)

Alla vuxna och barn över 6 år med symtom på covid-19 rekommenderas boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov). PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. För att man ska kunna provtas måste man ha symptom i minst 24 timmar innan provtagningstillfället.

Självprovtagning för vuxna och barn som är 10 år eller äldre sker vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, på Slättbergsvägen i Orsa. Du bokar tid för självprovtagning på webbplatsen 1177.se genom att logga in på Mina sidor. Förälder eller annan vårdnadshavare ska hjälpa barnet med provtagningen om barnet är under 16 år

Vårdcentralen kommer fortsatt ha bokning för följande målgrupper via appen Min vård eller direkt via vårdcentralen:

 • Boende på särskilt boende (SÄBO)
 • Smittspårning
 • Barn mellan 6-9 år
 • Personer utan personnummer
 • Personer utan e-legitimation
 • Vård- och omsorgspersonal

Läs mer på Region Dalarnas webbplats om självprovtagninglänk till annan webbplats

Frågor och svar om självprovtagning på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Antikroppstest

Från och med tisdag 17 november kan alla över 16 år i Dalarna boka tid för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, som visar på en genomgången covid-19-infektion.

Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se med e-legitimation. Det går att boka provtagningstid på Falu lasarett, Avesta lasarett, Ludvika lasarett, Borlänge sjukhus och Mora lasarett. Kostnaden för att ta ett prov är 200 kr och det tar upp till två veckor att få svar.

– Det som är viktigt att veta för den som får ett positivt antikroppstest är att man måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom man via kontaktytor kan sprida smittan vidare till andra, även om man har antikroppar själv, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

För Sveriges del ansvarar Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för godkännandeprocessen. De har fattat beslut den 21 december att godkänna Pfizer/BioNTech vaccin, länk till annan webbplatsden 6 januari kom godkännandet av Modernas vaccinlänk till annan webbplats och den 29 januari har AstraZenecas vaccinlänk till annan webbplats godkänts. Den svenska vaccineringen startade den 27 december.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen. Alla över 18 år kommer att erbjudas gratis vaccin. De mest sårbara vaccineras först. Det är tillgången till vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet.

På webbplatsen 1177.se/dalarna finns information om vaccin, vaccinering och Dalarnas vaccinplan mot covid-19länk till annan webbplats

Vill du hellre ringa och få information om vaccin och vaccinering kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88.

Vaccination against COVID-19 - other languageslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens svar FAQ på vanliga frågor om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats

Från och med 14 december är du skyldig att:

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Undvik nära fysisk kontakt med sjuka människor om du kan.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även med milda sjukdomssymtom, för att undvika att smitta andra. Hur länge ska jag stanna hemma? Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ditt ansikte i onödan (ögon, näsa eller mun)

Vuxna
Du som är vuxen och bor med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. Då räknar du från den dag personen lämnade provet. Det gäller även om du är utan symtom. Du kan vara smittsam, även om risken är liten.

Ansök om smittbärarpenning från Försäkringskassanlänk till annan webbplats om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Barn
Alla barn, både yngre och äldre, som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma från förskola, skola och fritidsakviteter. Man ska följa förhållningsreglerna från och med den tidpunkt man informerats om dessa tills det har gått sju dagar sedan hushållskontakten med covid-19 blev provtagen.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Självskattningstest
Har du sjukdomssymtom och är osäker på om du ska ta kontakt med sjukvården eller om du kan ta hand om dig själv?

Här kan du göra Region Dalarnas självskattningstest.länk till annan webbplats

Krav på negativt test vid inresa till Sverige

Från och med den 6 februari måste utländska medborgare som vill resa in i Sverige visa ett negativt coronavirustest. Testet får ”som huvudregel” endast vara 48 timmar gammalt. Reglerna gäller alla över 18 år, med ett par undantag. De nya reglerna gäller i första hand till 31 mars.

Från länder utanför EU

Det råder inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med den 31 mars 2021. Undantag finns.

Från länder inom Europa

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norgelänk till annan webbplats för utländska medborgare. Undantag finns.

Att resa utomlands

UD avråder sedan den 24 januari från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. I övrigt finns ingen avrådan för länder inom EU, EES och Schengen. Läget är fortsatt osäkert i Europa. Som resenär bör du noga överväga din resa.

Reseavrådan för besöks- och turistresor till länder utanför EU, EES och Schengen gäller till och med den 15 april 2021.

Om du har varit utomlands

Alla som reser in i Sverige (oavsett medborgarskap) rekommenderas att testa sig för covid-19, stanna hemma i minst sju dagar oavsett testresultat och undvika nära kontakter.

På krisinformation.se finns myndigheternas samlade information om utlandsresorlänk till annan webbplats

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 ska alltid stanna hemma från skolan, förskolan och andra aktiviteter för att undvika att smitta andra.

Så länge ska barnet stanna hemmaOm inget test har tagits (observera att för barn äldre än 6 år rekommenderas testning)Barn från förskoleålder - t.o.m. 5 år:
Stanna hemma tills barnet har varit symtomfritt i 48 timmar. Om endast lindriga symtom kvarstår efter sju dagar, kan man återgå till förskolan.

Barn från 6 år och äldre:
Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn, i totalt minst sju dagar.

Positivt PCR-test

Stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn, i totalt minst sju dagar från insjukningsdatum. För barn utan symtom gäller sju dagar från provtagningsdatum..

Negativt PCR-test

Stanna hemma tills allmäntillståndet har förbättrats och barnet bedöms orka med skola.


Familjesmitta

Yngre barn och elever som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever ska göra. Du ska följa förhållningsreglerna från och med den tidpunkt du informerats om dessa tills det har gått sju dagar sedan din hushållskontakt med covid-19 blev provtagen.

Folkhälsomyndigheten förändrar från och med 1 december rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna.länk till annan webbplats

Frågor och svar om förskola och skola

Här har vi samlat frågor och svar kring förskola och skola (FAQ).

Information till skola och förskola (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

På Folkhälsomyndighetes webbplats finns det samlat vanliga frågor från barn och ungdomar om det nya coronaviruset (FAQ).länk till annan webbplats

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplatslänk till annan webbplats

Bris erbjuder även stöd på sin webbplatslänk till annan webbplats för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Grundskolor, förskolor och fritids håller öppet under pandemin

Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Kommunen är förberedd på hur vi skulle agera vid en eventuell skolstängning. Då ligger fokus på att säkra behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en förordning:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.
Här finns mer information för riskgrupper (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats
Här finns mer information för äldre (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Samma råd och restriktioner för riskgrupperna som för alla andra

Den 22 oktober 2020 beslutade regeringen att de råd som tidigare gällt för personer som är 70 år eller äldre och för riskgrupper tas bort. Det handlade om att undvika sociala kontakter i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Nu gäller samma råd för alla, nämligen;

 • Tvätta händerna, ofta
 • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
 • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom
 • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
 • Visa omtanke och håll avstånd.

Besöksförbud borttaget från 1 oktober 2020

Det besöksförbud som regeringen beslutade om i våras är borttaget. Smittskyddsenheten på Region Dalarna utvärderar läget varje vecka. Skulle smittökningen var stor kan Smittskydd rekommendera att boenden är restriktiva med inomhusbesök.

Orsa kommun uppmanar besökare att boka sina besök och att välja utomhusbesök om det är möjligt.

Vart vänder jag mig om jag är 70 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar. Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 


Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag, ideella organisationer och föreningar tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag, ideella organisationer och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram vid begäran. Läs mer om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid -19.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag, ideella organisationer och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

På webbplatsen verksamt.se hittar du samlad information till företagare om coronavirusetlänk till annan webbplats

Du som jobbar i Orsa kommun ska stanna hemma från jobbet om du har feber eller är förkyld. Var noga även om du upplever milda symtom. Detta gäller alla medarbetare från och med 1 september:

 • Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria 48 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.

 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar innan återgång till arbete så ska det dessutom ha gått 7 dagar sedan första sjukdomssymtom.

 • Ny rekommendation (2021-03-05) från Folkhälsomyndigheten är att även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser för att snabbare förhindra större utbrott.
 • God handhygien för alla är av största vikt samt att omsorgspersonalen följer basala hygienrutiner.

Alla möten ska ske digitalt

Undantaget är om det saknas digitala verktyg och om mötet måste ske för att verksamheten ska kunna fortsätta drivas. Då måste mötet ske på ett ansvarsfullt sätt så att deltagarna kan hålla avstånd och följa lokalrestriktionerna.

De som kan jobba hemma ska göra det om verksamheten tillåter

Vem som kan jobba hemma är en fråga för varje chef att besluta. Rekommendationen är att chefer är på plats för att stödja sina verksamheter. Lärare kommer exempelvis att kunna genomföra all planeringstid hemifrån.

Alla medarbetare ska undvika onödiga resor

Smittskydd Dalarna vill påminna oss om att alltid hålla avstånd för att minska smittspridning. Det gäller även vid bilåkning i tjänsten. Om två personer åker i samma bil ska passageraren sitta i baksätet, snett bakom föraren.

Allergi eller luftvägsinfektion?

Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola. Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Eventuell flytt av personal till andra verksamheter

Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med att kommunen måste prioritera samhällsviktig verksamhet vid en extraordinär händelse, till exempel om vi skulle få en stor smittspridning lokalt eller om vi skulle ha stor brist på personal. Det innebär att en medarbetare i kommunen kan få andra arbetsuppgifter än vanligt under denna situation. En inventering har gjorts för att se vilken personal varje verksamhet kan avvara i ett sådant fall och vilka som skulle kunna vara behjälpliga inom prioriterade verksamheter. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring detta.

För att flytta personal till annan verksamhet behöver kommunen aktivera ett krislägesavtal hos SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.
 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi ställer också fram handsprit på vissa platser.
 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplatslänk till annan webbplats och Nodavas webbplatslänk till annan webbplats

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

 • Har du sjukdomssymtom? Se 1177:s webbplats.länk till annan webbplats
  Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 , men för att avlasta vården och se till att de som verkligen behöver hjälp får det, se om du först kan hitta svar på nätet.
 • Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet. På regionens webbplatslänk till annan webbplats finns lägesrapporter om situationen i länet
 • Har du generella frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 
 • Myndigheternas samordnade information hittar du på webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats
 • Folkhälsomyndigheten är den myndighet som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns information om utvecklingen kring covid-19 och svar på många frågor.
 • För dig som vill hjälpa till under coronapandemin finns information på krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du känner oro för det för det nya coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Var källkritisk!
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021