Information om Coronaviruset covid-19

Orsa kommun följer utvecklingen av coronaviruset covid-19 tillsammans med berörda myndigheter. På den här sidan finns uppdaterad information kring hur Orsa kommun hanterar utvecklingen.

Virus, text på vägg. Förstoringsglas som tittar på texten.

Läget är fortfarande allvarligt i Dalarna, fortsätt följa Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats och Region Dalarnaslänk till annan webbplats råd och rekommendationer!

Gemensamt huvudbudsk​ap i Dalarna

Minska smittspridningen i din vardag

 • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk.
 • Testa dig vid minsta tecken på att du är sjuk, om du är 14 år eller äldre.
 • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Visa omtanke och håll avstånd.

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer. Du kan läsa mer om detta på regeringen.selänk till annan webbplats

Som stöd för både boenden och besökare har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett dokument med rekommendationer kring bland annat besöksrutiner, avstånd och hygien. Stöden och föreskrifterna tillämpas från och med den 1 oktober 2020. Folkhälsomyndigeheten förbereder som ett komplement till föreskriften rekommendationer för hur säkra besök i särskilda boendeformer för äldre kan genomföras för att förebygga och minska risk för smittspridning för covid-19.

Orsa kommun inväntar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, checklistor från Socialstyrelsen och instruktioner från Smittskydd Dalarna. Vi återkommer med besöksrutiner för våra boenden så snart vi kan.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Beslut har fattats av regeringen vad gäller allmänna sammankomster. Du kan läsa mer om detta på krisinformation.selänk till annan webbplats

Resor inom Sverige

Symtomfria personer kan resa i Sverige. Både under resan och vistelsen är det viktigt att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Res i första hand med andra färdmedel än kollektivtrafik. Du kan läsa mer om detta på krisinformation.selänk till annan webbplats

Resor utom Sverige

UD avråder från resor till vissa länder. Du kan läsa mer om detta på regeringen.selänk till annan webbplats

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 • Undvik nära fysisk kontakt med sjuka människor om du kan.
 • Undvik fysiska kontakter om du är 70 år eller äldre
 • Stanna hemma när du är sjuk, även med milda sjukdomssymtom, för att undvika att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ditt ansikte i onödan (ögon, näsa eller mun)
 • Alla med symtom på covid-19 boka kan boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov). Boka i appen Min Vård eller på valfri vårdcentral där lediga tider finns.

Självskattningstest
Har du sjukdomssymtom och är osäker på om du ska ta kontakt med sjukvården eller om du kan ta hand om dig själv?
Här kan du göra Region Dalarnas självskattningstest.länk till annan webbplats

Virusprov (PCR)

Har du symtom på covid-19 kan du boka tid för PCR-provtagning på din vårdcentral. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. För att man ska kunna provtas måste man ha symptom i minst 24 timmar innan provtagningstillfället. Boka tid via appen Min Vård eller kontakta valfri vårdcentral. Det kan ibland vara svårt att hitta lediga provtagningstider i appen men nya lediga tider läggs ut löpande, så försök igen.

Antikroppstest

Region Dalarna planerar för att utöka provtagningskapaciteten för serologiprov, även kallat antikroppstest. I dagsläget kan Region Dalarna endast erbjuda serologiprov till vård- och omsorgspersonal. Nästa grupp som kommer att prioriteras är riskgrupper, det vill säga personer över 70 år eller personer med en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp. Prioritetsgrupp därefter är personer inom samhällsviktig verksamhet. Region Dalarna kan i dagsläget inte säga när en bredare testning av länets befolkning är aktuell, men man jobbar på att det ska ske så snart som möjligt.

Det här gäller för PCR-provtagning i Dalarna

Här följer en sammanställning av vanliga frågor om testning med svar som baseras på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas smittskydd tagit fram.

Jag känner mig lite risig, har ont i halsen och huvudet. Men det är inte så farligt, ska jag stanna hemma?

Svar: Många som nu blir sjuka i covid-19 har väldigt lindriga symtom. Men det är viktigt att stanna hemma vid minsta symtom för att smittan inte ska spridas vidare till de äldre och sköra.

Man ska sedan boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Man bokar tid i appen Min Vård.

Det är svårt att hitta en provtagningstid! Hur ska jag göra?

Svar: Region Dalarna försöker hela tiden utöka provtagningskapaciteten och fler tider kommer att läggas ut för att möta det stora behovet.

Det kan löna sig att gå in i appen igen om det är fullt första gången. Ibland behöver man gå in några gånger om dagen för att hitta en tid.

Kom ihåg att man kan boka in sig på vilken vårdcentral man vill i länet. Även om det är fullt på din ordinarie vårdcentral så kan det finnas tider på andra närliggande vårdcentraler.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt provsvar?

Svar: På grund av att det är stor efterfrågan på tester och analyser kan det just nu ta upp till en vecka innan man får provsvar. Många gånger går det fortare än så, men man får räkna med att det tar minst 2 dagar. Provsvaret skickas alltid ut som fysiskt brev, men det snabbaste sättet att få reda på resultatet är genom att logga in på din digitala journal via 1177.selänk till annan webbplats. Där läggs ditt svar upp så fort analysen är klar.

Jag har fått ett positivt provsvar, vad gör jag nu?

Svar: Den som fått ett positivt provsvar ska stanna hemma tills man har varit allmänt bättre i två dagar och totalt i minst en vecka efter första symtom.

Jag har fått ett negativt provsvar, vad gör jag nu?

Svar: Den som fått ett negativt provsvar kan gå till jobbet eller skolan när allmäntillståndet tillåter – när man känner sig frisk.

Vad gäller för olika åldrar?

Vuxna och barn från 15 år
Stanna hemma vid minsta symtom och boka sedan provtagningstid. Man ska i första hand boka i appen Min vård. Ring helst inte vårdcentralen – då riskerar svårt sjuka att inte komma fram på telefon till sin vårdcentral.

Barn från 15 år och vuxna som inte testas, bör stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka efter första symtom.

Barn upp till 14 år
Barn upp till 14 år med lindriga symtom ska vara hemma utan PCR-provtagning.
Region Dalarna måste prioritera provtagning av de som har större risk att bli sjuka och smitta andra. Yngre barn smittas inte lika ofta och smittar inte heller andra lika ofta som vuxna. De blir väldigt sällan allvarligt sjuka.

Barn upp till 14 år som inte testas, kan återgå till skolan om de har varit symtomfria i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symtom efter en vecka, kan de också återgå till skolan eller förskolan.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Gymnasieskolor öppnar igen 15 juni

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor återgår till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisning upphör och att verksamheten ska bedrivas som vanligt i skolans lokaler från och med 15 juni.

De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller även fortsättningsvis. Huvudmannen och rektor måste organisera verksamheten och undervisningsmiljön så att smittspridning undviks. Det är huvudmannen som har arbetsmiljöansvaret för sina skolor.

För gymnasieelever hemmahörande i Orsa som går på Mora gymnasium finns information på Mora kommuns webbplatslänk till annan webbplats och på Mora gymnasiums webbplatslänk till annan webbplats.

Grundskolor, förskolor och fritids håller fortsatt öppet

Beslutet om distansundervisning berör inte grundskolan. Myndigheternas bedömning är att stängning och av skolor och förskolor inte är effektfullt för att dämpa smittspridningen. Att stänga skulle kunna få negativa konsekvenser för resten av samhället, till exempel så skulle föräldrar som jobbar inom vården tvingas stanna hemma med barn.

Men signalen från regeringen är att kommunerna ska vara förberedda sig på en eventuell stängning av grundskolan. Det är dock viktigt att kommunerna då säkrar behovet av barnomsorg, så att föräldrar med samhällsviktiga jobb kan fortsätta gå till jobbet.

Vad gör Orsa kommun för att förbereda sig?

 • Orsa kommun har tagit fram en plan för hur vi skulle agera OM vi skulle behöva stänga grundskolor men ändå erbjuda barnomsorg till föräldrar som har samhällsviktiga jobb.
 • Även föräldrar som tidigare inte haft barnomsorg kommer kunna få det, så länge föräldrarna har samhällsviktiga jobb. Det kan handla om skolbarn som varit hemma själva några timmar på eftermiddagen men nu behöver omsorg under hela dagen.
 • Kommunen har också en plan för OM grundskolorna måste ställa om till distansutbildning.

Dessa planer kommer att kommuniceras till föräldrar i skolplattformen SchoolSoft.

Vad räknas som ett samhällsviktigt jobb?

Ett samhällsviktigt jobb är ett yrke som är viktigt för att samhället ska kunna fungera. Regeringen har identifierat tolv samhällssektorer i en ny förordninglänk till annan webbplats:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter

När ska barn stanna hemma från förskola, skola och fritids?

Allmäntillståndet avgör. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn.

Tips för att minska smittspridning:

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut. Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Här hittar du en liten informationsfilm från 1177 riktad till barn om vad corona är och hur smittan sprids och hur man tvättar händerna.länk till annan webbplats

Frågor och svar om förskola och skola

Här har vi samlat frågor och svar kring förskola och skola (FAQ).

Information till skola och förskola (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 för barn och unga

På Folkhälsomyndighetes webbplats finns det samlat vanliga frågor från barn och ungdomar om det nya coronaviruset (FAQ).länk till annan webbplats

Prata med barn om coronaviruset

krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Rädda barnens webbplatslänk till annan webbplats finns information om hur man kan lindra oro och svara på frågor, men även om hur man upprätthåller rutiner för barn som är hemma.

BRIS (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats erbjuder direktstöd till barn via chat, telefon och mejl.
Barn kan prata med en kurator genom att ringa telefonnummer 116 111 
Telefontid måndag-fredag 9-12 och 14-21, lördag och söndag 14-21.
Det finns också möjlighet att chatta på Bris webbplatslänk till annan webbplats

Bris erbjuder även stöd på sin webbplatslänk till annan webbplats för vuxna om hur vi kan prata med våra barn om coronaviruset.

Vilka är riskgrupperna?

Riskgrupperna är enligt Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år eller äldre och personer med underliggande sjukdomar, så som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.
Här finns mer information för riskgrupper (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats
Här finns mer information för äldre (folkhälsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Besöksförbud råder på kommunens boenden till och med 30 sep

För att skydda våra äldre och utsatta riskgrupper råder nu besöksförbud till kommunens boenden, exempelvis äldre- och gruppboenden. Undantag från besöksförbudet kan göras om besöken kan ske under säkra former, se här vilka regler som gäller.

Undvik fysiska sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar äldre personer (70 år och äldre) att undvika fysiska sociala kontakter. Det innebär bland annat att äldre personer så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Yngre personer ska inte träffa sina äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en vanlig förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Vart vänder jag mig om jag är 70 år eller äldre och behöver hjälp?

Du som är 70 år eller äldre och behöver hjälp med att handla eller uträtta andra ärenden - se i första hand om du kan få hjälp av familj, bekanta eller grannar. Har du ingen som kan hjälpa dig kan du kontakta Orsa Besöksgrupp på telefon 070-601 11 55 eller Skattunge Handel på telefon 0250-55 11 77. 


Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har beslutat om följande åtgärder:

 • Företag har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Avgifter för till exempel tillsyn kan skjutas fram vid begäran. Läs mer om miljökontorets tillsyn och kontroll med anledning av covid -19.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.

Företag som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

Här hittar du samlad information till företagare till följd av coronavirusetlänk till annan webbplats

Här hittar du information från svenska myndigheter om hur vi tillsammans kan bromsa smittan, checklista för din egen verksamhet och hur du kan bidra till minskad trängsel. Läs mer på MSB:s särskilda sommarsida för företag, organisationer och arrangörer.länk till annan webbplats

Du som jobbar i Orsa kommun ska stanna hemma från jobbet om du har feber eller är förkyld. Var noga även om du upplever milda symtom. Detta gäller alla medarbetare från och med 1 september.

 • Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria 48 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.
 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar innan återgång till arbete så ska det dessutom ha gått 7 dagar sedan första sjukdomssymtom.

God handhygien för alla är av största vikt samt att omsorgspersonalen följer basala hygienrutiner.

Smittskyddsläkare Anders Lindblom berättar om covid-19 - smittspridning och skyddsutrustning.

Allergi eller luftvägsinfektion?

Du som har allergi men är symtomfri kan gå till jobb, skola eller förskola. Om du tar allergimedicin för din allergi och symtomen avtar eller försvinner – kan du dra slutsatsen att det är allergi du har och inte luftvägsinfektion. Då behöver du inte stanna hemma.

Jobba hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan bör jobba hemifrån.

Orsa kommun och kommunens bolag bedriver samhällsviktig verksamhet som måste fungera, även vid en pandemi och vid ett eventuellt personalbortfall. Merparten av våra medarbetare och chefer har arbetsuppgifter som helt eller delvis måste utföras på plats. Beslut om att jobba hemifrån måste därför alltid fattas i samråd med medarbetarens närmaste chef.  Chefens bedömning utgår ifrån verksamhetens förutsättningar i rådande situation. En medarbetare kan inte fatta beslut om distansarbete själv. Om behov uppstår kan medarbetare med kort varsel behöva återgå till arbetsplatsen.

En chef som beslutar om hemarbete för en medarbetare är fortsatt ansvarig för
verksamheten och för medarbetarens arbetsmiljö. Det är också viktigt att medarbetaren jobbar med information på ett säkert sätt.

Avrådan från onödiga resor och möten

Vi avråder vår personal från att åka på tjänsteresor just nu. Vi uppmanar medarbetare som bjuder in till ett möte att alltid erbjuda deltagarna att vara med på distans, via Skype eller Teams. Vi försöker i möjligaste mån undvika fysiska möten och istället mötas via Teams.

Alla våra bokningsbara sammanträdesrum är möblerade så att vi kan hålla avstånd. Det finns handsprit utställt och rummen städas dagligen och kontaktytor rengörs.

Flytt av personal till andra verksamheter

Det är viktigt att alla medarbetare är införstådda med att kommunen måste prioritera samhällsviktig verksamhet vid en extraordinär händelse, till exempel om vi skulle få en smittospridning lokalt eller om vi skulle ha stor brist på personal. Det innebär att en medarbetare i kommunen kan få andra arbetsuppgifter än vanligt under denna situation. Det pågår just nu en inventering för att se vilken personal varje verksamhet kan avvara i ett sådant fall och vilka som skulle kunna vara behjälpliga inom prioriterade verksamheter. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring detta.

För att flytta personal till annan verksamhet behöver kommunen aktivera ett krislägesavtal hos SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab som träffas regelbundet. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen har tagit fram en plan för prioritering av vilka verksamheter som är samhällskritiska och som måste fortsätta bedrivas vid personalbrist, hög sjukdomsfrånvaro eller vid resursbrist som brist på sjukvårdsmaterial eller livsmedel.
 • Kommunen har ändrat städrutiner i sina lokaler. Orsalokaler, som sköter städningen fokuserar på desinfektion av kontaktytor i gemensamma lokaler.
 •  
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi kommer också att ställa fram handsprit på vissa platser.
 • Läs mer på våra kommunala bolags webbplatser hur de jobbar Orsabostäders webbplatslänk till annan webbplats och Nodavas webbplatslänk till annan webbplats

Region Dalarna har sjukvårdsansvaret och Orsa kommun har lokalt områdesansvar för dom som befinner sig i kommunen.

Fokus för kommunen är att bedriva samhällsviktig verksamhet, så som förskola, skola, äldreomsorg och övrig omsorg.

Sök i första hand information på nätet, det är hög belastning på samhällets telefontjänster.

 • Har du sjukdomssymtom? Se 1177:s webbplats.länk till annan webbplats
  Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 , men för att avlasta vården och se till att de som verkligen behöver hjälp får det, se om du först kan hitta svar på nätet.
 • Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet. På regionens webbplatslänk till annan webbplats finns lägesrapporter om situationen i länet
 • Har du generella frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 
 • Myndigheternas samordnade information hittar du på webbplatsen krisinformation.selänk till annan webbplats
 • Folkhälsomyndigheten är den myndighet som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns information om utvecklingen kring covid-19 och svar på många frågor.
 • För dig som vill hjälpa till under coronapandemin finns information på krisinformation.selänk till annan webbplats

Om du undrar över provtagning:

Om du känner oro för det för det nya coronaviruset:

Om du känner oro för din privatekonomi i samband med nya coronaviruset:

Om du känner oro och otrygghet i hemmet eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få:

Var källkritisk!
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Senast uppdaterad: 25 september 2020