Hand håller upp förstoringsglas mot vägg, på väggen står Virus. Foto. 

Sidan uppdaterades

Informationen på denna sida uppdaterades senast den 20 januari 2022.

Råd och restriktioner från Folkhälsomyndigheten

På grund av mycket hög smittspridning i samhället gäller från och med den 20 januari 2022 anpassade förhållningsregler för karantän och för prioriterad testning. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller Länk till annan webbplats.

Från och med onsdagen den 12 januari 2022 gäller nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa vad som gäller. Länk till annan webbplats.

På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information från flera svenska myndigheter om vad som gäller just nu.

Skydda dig själv och andra mot covid-19

 • Vaccinera dig mot covid-19
 • Stanna hemma om du får symtom
 • Testa dig för covid-19
 • Håll avstånd till andra i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Bär även munskydd där trängsel inte inte kan undvikas.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafiken och använd munskydd om det inte går att hålla avstånd
 • Arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
 • Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middgar och fester
 • Vi kommer fortsatt hålla öppet som planerat i Kulturhuset och biblioteket, men besökare behöver följa våra anvisningar om hur många personer som får vistas i lokalerna.
 • Ungdomens hus kommer hålla sina verksamheter öppet som planerat.
 • Returbutiken och Sportoteket håller stängt från och med 13 januari.
 • Föreningar som hyr tider i ishallen och sporthallar får fortsätta sin verksamheter som planerat, matcher och träningar påverkas inte av de nya restriktionerna.

Orsa kommun uppmanar att besökare fortsätter att boka in besök innan man kommer till boendet och att man fortsätter att välja utomhusbesök om det är möjligt. Anledningen är att besöken ska bli så säkra som möjligt. Kommunen har sedan tidigare köpt in utrustning som till exempel utomhusvärme som fungerar bra vid utomhusbesök nu när det inte är så varmt ute.
Det är fortsatt viktigt att vi skyddar våra äldre och våra riskgrupper. Tänk därför noga på detta inför ett besök:

 • Stanna hemma vid minsta symptom som kan tyda på covid-19.
 • Boka ditt besök. Hör av dig till avdelningen innan du kommer. I händelse av smitta är det viktigt för oss att veta vem som behöver kontaktas vid till exempel smittspårning.
 • Genomför besök om möjligt utomhus.
 • Följ rekommendationerna om fysiskt avstånd.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Ta kortaste vägen på boendet till din närstående och träffa din närstående i sin lägenhet vid inomhusbesök.
 • Tillgång till handdesinfektion och munskydd finns bland annat vid entréer till våra äldreboenden. Fråga personalen om du behöver stöd.
 • Om du varit sjuk i covid-19 ska det gått minst 5 dagar sedan insjuknande och minst 48 timmar sedan du hade några symptom.
 • Om du veterligen varit i kontakt med en person med misstänkt/bekräftad covid-19 undanbedes besök i minst 14 dagar efteråt. Det gäller också när du ingår i en smittspårning.
 • Alla våra medarbetare ska vara hemma vid minsta lilla symtom.
 • Medarbetare som testats negativt för covid -19 ska vara symtomfria i minst 24 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.
 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar innan återgång till arbete så ska det dessutom ha gått minst 5 dagar sedan första sjukdomssymtom.
 • Vi har en god vaccinationstäckning hos vård- och omsorgspersonal. Verksamheten följer Region Dalarnas smittskyddsenhets rekommendationer riktade till ovaccinerad personal.
 • All personal använder munskydd i nära kontakt (inom 2 meters avstånd) till vård- och omsorgstagare.

Basala hygienrutiner

Vi är noga med att våra medarbetare ska följa de basala hygienrutinerna. Läs mer om de basala hygienrutinerna på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Basal hygien omfattar bland annat handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och förkläden. Olika typer av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning.

Det är viktigt att vår personal följer rutinerna för att skydda både sig själva och andra under hela arbetsdagen, alltså både i vårdsituationen och kollegor emellan.

Begränsa antalet medarbetare som vårdar sjuka

Om en boende/brukare blir sjuk begränsas antalet personal som vårdar den personen. Kohortvård tillämpas, det innebär att personal som vårdar sjuka personer vårdar inte friska personer.

 • Vaccinera dig om du har möjlighet. Tillgången till vaccin är god.
 • Från och med 13 december behöver du vara fullvaccinerad för att få en anställning i Orsa kommun. Här kan du läsa mer om beslutet
 • Stanna hemma från arbetet om du får symtom på luftvägsinfektion och testa dig. Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma vid symtom även om du fått ett negativt testsvar för covid-19, det minskar spridningen av andra infektioner. Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria minst 24 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet. 
 • Den som är hushållskontakt till någon som är bekräftat smittad av covid -19 behöver inte testa sig om man inte har symtom. Däremot ska man då stanna hemma i 5 dagar. Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
  - De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre).
  - Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna.
  - Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Orsa kommun informerar de som berörs.
 • Testning och smittspårning i samband med hushållssmitta görs av kapacitetsskäl nu bara för personal inom vård och omsorg och de personer som måste vara på plats fysiskt, t.ex. lärare, förskollärare med flera.
 •  
 • En medarbetare som testats positivt för covid-19 måste ha varit symtomfri i 48 timmar innan han eller hon kommer tillbaka till jobbet och det ska ha gått minst 5 dagar sedan första sjukdomssymtom.
 • Alla medarbetare som har ett arbete som tillåter att man jobbar hemma bör/ska göra det, detta sker i samråd med medarbetarens chef.
 • Alla möten i kommunen ska genomföras digitalt, undvik att träffas fysiskt i den mån det är möjligt.
 • Alla politiska möten blir digitala igen.
 • Skolan håller igång sin utbildningsverksamhet som vanligt.
 • God handhygien för alla är av största vikt.
 • Undvik trängsel. Håll avstånd till dina kollegor.

På Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om vad som gäller nu i frågor som rör karens och ersättning

Alla vuxna och barn över 5 år med symtom på covid-19 rekommenderas boka tid för kostnadsfri provtagning (PCR-prov) vid sjukdomssymtom. Detta gäller även dom som är vaccinerade.

PCR-prov, även kallat virusprov, visar om du har en pågående covid-19-infektion. Provet bör tas senast fem dagar efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Provtagning i Orsa

Självprovtagning för vuxna och barn som är 5 år eller äldre sker vid provtagningsstationen som ligger vid Ishallen, Slättbergsvägen i Orsa. Från och med den 18 januari måste du boka en tid för upphämtning av provtagningskit. Du hämtar provtagningskitet på vald provtagningsstation, registrerar provet själv på 1177.se samt lämnar in det på samma provtagningsstation.

För mer information om provtagning och tidsbokning:

Egenprovtagning covid-19 i Dalarna - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen och få slut på pandemin. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Alla över 12 år kommer att erbjudas gratis vaccin. De mest sårbara vaccineras först. Det är tillgången till vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet.

Region Dalarna ansvarar för vaccinering i länet - boka tid

Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccineringen i Dalarna. Du kan läsa om hur du bokar tid och hur vaccinet fungerar på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.

Vill du hellre ringa och få information om vaccin och vaccinering kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, supporten är öppen måndag-fredag 09.00-11.00 och 13.00-15.00.

Boka dos 2 och 3

 • Nu kan alla som fått sin andra dos för minst 6 månader sedan boka tid för dos 3, för dig som är över 65 år gäller minst 5 månader.
 • Dos 1 och 2 kan bokas av alla från 12 år.

På webbplatsen 1177/dalarna Länk till annan webbplats. finns mer information om hur du ska boka din vaccination

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccin

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vaccinering, olika vaccin och statistik kring vaccinering.

Vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare gäller från och med den 1 december att alla närvarande vid evenemanget behöver kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis. Det kan handla om om till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter där det ofta samlas många människor.

Åtgärden görs för att minska risken för ökad smittspridning och ökad belastning på hälso- och sjukvården som redan är ansträngd.

Covidbeviset är ditt vaccinationsbevis

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19. Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet.

Coronasmittan gör att människor ändrar sina konsumtionsmönster och många företag, ideella organisationer och föreningar tappar stora intäkter på grund av detta. Orsa kommun har därför beslutat om följande åtgärder:

 • Företag, ideella organisationer och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Leverantörer till kommunen har också möjlighet att på begäran justera betaldatum för snabbare betalning. Detta gäller även för de kommunala bolagen.
 • Företag, ideella organisationer och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

På webbplatsen verksamt.se Länk till annan webbplats. kan du läsa samlad information om covidrelaterade frågor för företagare från myndigheter.

 • Orsa kommun har aktiverat sin krisledningsstab för att lyfta olika frågor relaterade till pandemin. Kommunen har också utökat sin omvärldsbevakning för att kunna följa händelseutvecklingen och vad våra myndigheter kommunicerar. Vi försöker jobba proaktivt med frågor som dyker upp kring utvecklingen av coronaviruset.
 • Vi jobbar utifrån myndigheternas rekommendationer. I det här fallet handlar det framförallt om Folkhälsomyndigheten, som är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd och hälsa.
 • Vi samordnar vårt arbete regionalt med övriga kommuner i länet och med Region Dalarna. Samverkan leds av Länsstyrelsen utifrån en framtagen strategi.
 • Kommunen följer de hygienrutiner som redan finns i vården. Vi informerar och affischerar i kommunen om viktiga hygienrutiner som handtvätt och att nysa i armvecket. Vi ställer också fram handsprit på vissa platser.
Senast uppdaterad: 21 januari 2022