Hand håller upp förstoringsglas mot vägg, på väggen står Virus. Foto. 

Sidan uppdaterades

Informationen på den här sidan uppdaterades 4 april 2022

På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information från flera svenska myndigheter om vad som gäller just nu.

Från och med 1 april 2022 upphör covid-19 att klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Covid-19 kommer dock att vara fortsatt anmälningspliktig. Det innebär att den läkare som upptäcker ett fall av covid-19 ska anmäla det till den regionala smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten.

Den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 gäller till och med den 31 mars 2022. Läs mer på regeringen.se. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsområde Omsorg

Inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg fortsätter verksamheten att jobba med åtgärder för att minska smittspridning. Arbete med smittspårning och riskreducerande åtgärder fortsätter.

Orsa kommun uppmanar att besökare fortsätter att boka in besök innan man kommer till boendet och att man fortsätter att välja utomhusbesök om det är möjligt. Anledningen är att besöken ska bli så säkra som möjligt. Kommunen har sedan tidigare köpt in utrustning som till exempel utomhusvärme som fungerar bra vid utomhusbesök nu när det inte är så varmt ute.
Det är fortsatt viktigt att vi skyddar våra äldre och våra riskgrupper. Tänk därför noga på detta inför ett besök:

 • Stanna hemma vid minsta symptom som kan tyda på covid-19.
 • Boka ditt besök. Hör av dig till avdelningen innan du kommer. I händelse av smitta är det viktigt för oss att veta vem som behöver kontaktas vid till exempel smittspårning.
 • Genomför besök om möjligt utomhus.
 • Följ rekommendationerna om fysiskt avstånd.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Ta kortaste vägen på boendet till din närstående och träffa din närstående i sin lägenhet vid inomhusbesök.
 • Tillgång till handdesinfektion och munskydd finns bland annat vid entréer till våra äldreboenden. Fråga personalen om du behöver stöd.
 • Om du varit sjuk i covid-19 ska det gått minst 5 dagar sedan insjuknande och minst 48 timmar sedan du hade några symptom.
 • Om du veterligen varit i kontakt med en person med misstänkt/bekräftad covid-19 undanbedes besök i minst 14 dagar efteråt. Det gäller också när du ingår i en smittspårning.
 • Alla våra medarbetare ska vara hemma vid minsta lilla symtom.
 • Medarbetare som testats negativt för covid-19 ska vara symtomfria i minst 24 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.
 • Medarbetare som testats positivt för covid-19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar före återgång till arbete ska de också:
  • Vaccinerad med 3 doser: Stanna hemma i minst 5 dygn från symtomdebut
  • Vaccinerad med mindre än 3 doser: Stanna hemma i minst 7 dygn från symtomdebut
 • Du som är hushållskontakt till någon med symtom på covid-19 eller bekräftad covid-19 (antigentest och/eller PCR-test):
  • Du kan arbeta så länge du är symtomfri
  • Du ingår i screening på arbetsplatsen i 5 dagar efter att din hushållskontakt fick symtom (eller tog sitt test - vid symtomfrihet)
  • Du ska testas negativt före varje arbetspass i dessa 5 dagar
  • Provta dig med PCR dag 2–3 (efter att din hushållskontakt har fått symtom eller tog sitt test - vid symtomfrihet)
  • Var särskild uppmärksam på symtom och stanna hemma och testa dig när symtom uppstår
 • Vi har en god vaccinationstäckning hos vård- och omsorgspersonal. Verksamheten följer Region Dalarnas smittskyddsenhets rekommendationer riktade till ovaccinerad personal.
 • All personal använder munskydd och visir i nära kontakt (inom 2 meters avstånd) till vård- och omsorgstagare.

Basala hygienrutiner

Vi är noga med att våra medarbetare ska följa de basala hygienrutinerna. Läs mer om de basala hygienrutinerna på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Basal hygien omfattar bland annat handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och förkläden. Olika typer av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning.

Det är viktigt att vår personal följer rutinerna för att skydda både sig själva och andra under hela arbetsdagen, alltså både i vårdsituationen och kollegor emellan.

Begränsa antalet medarbetare som vårdar sjuka

Om en boende/brukare blir sjuk begränsas antalet personal som vårdar den personen. Kohortvård tillämpas, det innebär att personal som vårdar sjuka personer vårdar inte friska personer.

 • Vaccinera dig om du har möjlighet. Tillgången till vaccin är god.
 • Från och med 13 december 2021 behöver du vara fullvaccinerad för att få en anställning i Orsa kommun. Här kan du läsa mer om beslutet. Kravet på vaccinering vid nyanställning kommer från och med den 1 april 2022 endast gälla för omsorgsverksamheten i Orsa kommun. Här kan du läsa mer om nya beslutet.
 • Stanna hemma från arbetet om du får symtom på luftvägsinfektion. Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Testning och smittspårning görs nu bara för personal inom vård och omsorg.
 • Möjligheten att jobba hemma för de medarbetare som har jobb som tillåter det kommer att finnas kvar, men distansarbete sker alltid i samråd med medarbetarens chef.
 • Kommunen har beslutat om att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg från dag 8 för sjuka medarbetare. Vårdcentralerna i länet upplever ett högt tryck på läkarintyg från dag 8 för att få sjuklön utbetalad av arbetsgivarna. Beslutet gäller till 31 mars 2022 eller annat datum om Region Dalarna bedömer att trycket på vårdcentralerna kvarstår.

På Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om vad som gäller nu i frågor som rör karens och ersättning

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen och få slut på pandemin. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Alla över 12 år kommer att erbjudas gratis vaccin.

Region Dalarna ansvarar för vaccinering i länet - boka tid

Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccineringen i Dalarna. På 1177.se Länk till annan webbplats. hittar du all information om covid-19 och kan boka provtagning och vaccination.

Behöver du hjälp med bokning - ring Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, vardagar 08:00-16:00 eller Orsa vårdcentral på 0250-49 88 00.

Gäller för all vaccination med dos 1, 2, 3 och 4:

 • Dos 1, du som vid vaccinationstillfället är 12 år (fyllda) eller äldre. (vårdnadshavare kan boka i ombudsläge)
 • Dos 2, du som vid vaccinationstillfället är 12 år (fyllda) eller äldre och det gått minst tre veckor efter dos 1.
 • Påfyllnadsdos 3 kan tas av alla som fyllt 18 år och det gått minst tre månader sedan dos 2.
 • Påfyllnadsdos 4 om du är 65 år eller äldre och det gått fyra månader sedan dos 3 vid vaccinationstillfället.

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccin

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vaccinering, olika vaccin och statistik kring vaccinering.

Senast uppdaterad: 4 april 2022