Coronavirusets molekylära uppbyggnad.

Sidan uppdaterades

Informationen på den här sidan uppdaterades 15 mars 2023

På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information från flera svenska myndigheter om vad som gäller just nu. På webbplatsen lilla.krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information för barn och unga.

Från och med 1 april 2022 upphör covid-19 att klassas som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Covid-19 kommer dock att vara fortsatt anmälningspliktig. Det innebär att den läkare som upptäcker ett fall av covid-19 ska anmäla det till den regionala smittskyddsläkaren och till Folkhälsomyndigheten.

Verksamhetsområde Omsorg

Inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg fortsätter verksamheten att jobba med åtgärder för att minska smittspridning. Arbete med riskreducerande åtgärder fortsätter. Covid-19 är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Besök kan ske både utomhus och inomhus. Kommunen har sedan tidigare köpt in utrustning som till exempel utomhusvärme som fungerar bra vid utomhusbesök nu när det inte är så varmt ute. Orsa kommun ber besökare fortsatt att agera klokt och eftertänksamt. Inomhusbesök sker i den enskildes lägenhet. Besök avrådes vid pågående smittspridning på avdelningen respektive boende.

Det är fortsatt viktigt att vi skyddar våra äldre och våra riskgrupper. Tänk därför noga på detta inför ett besök:

 • Stanna hemma vid symptom som kan tyda på covid-19 och andra luftvägsinfektioner.
 • Ta kortaste vägen på boendet till din närstående och träffa din närstående i sin lägenhet vid inomhusbesök.
 • Att hålla avstånd minskar risk för smittspridning.
 • Håll god handhygien. Tvätta händerna.
 • Tillgång till handdesinfektion och munskydd finns bland annat vid entréer till våra äldreboenden. Fråga personalen om du behöver stöd.
 • Alla våra medarbetare ska vara friska när de jobbar.
 • Vi har en god vaccinationstäckning hos vård- och omsorgspersonal.
 • All personal använder munskydd i nära kontakt (inom 2 meters avstånd) till vård- och omsorgstagare.

Basala hygienrutiner

Vi är noga med att våra medarbetare ska följa de basala hygienrutinerna. Läs mer om de basala hygienrutinerna på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Basal hygien omfattar bland annat handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och förkläden. Olika typer av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning.

Det är viktigt att vår personal följer rutinerna för att skydda både sig själva och andra under hela arbetsdagen, alltså både i vårdsituationen och kollegor emellan.

Begränsa antalet medarbetare som vårdar sjuka

Om en boende/brukare blir sjuk begränsas antalet personal som vårdar den personen. Kohortvård tillämpas, det innebär att personal som vårdar sjuka personer vårdar inte friska personer.

 • Vaccinera dig om du har möjlighet. Tillgången till vaccin är god.
 • Stanna hemma från arbetet när du är sjuk.
 • Bred testning för personal inom vård och omsorg har upphört. Man kan trots allt bli ändamål för smittspårning.
 • Möjligheten att jobba hemma för de medarbetare som har jobb som tillåter det kommer att finnas kvar, men distansarbete sker alltid i samråd med medarbetarens chef.

På Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om vad som gäller nu i frågor som rör karens och ersättning

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att minska smittspridningen och få slut på pandemin. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk. Vilket vaccin du får beror på vilken tillgång till vaccin vi har just den dagen du besöker oss. Du behöver inte få samma vaccin i alla doser. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig.

Region Dalarna ansvarar för vaccinering i länet

Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccineringen i Dalarna. På 1177.se/Dalarna Länk till annan webbplats. hittar du all information om covid-19 och kan boka vaccination.

Behöver du hjälp med bokning, ring Region Dalarnas invånarsupport på 010-249 92 88. Öppettider vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.00.

Vaccination mot covid-19

Rekommendationen om vaccination mot covid-19 varierar. Vad som gäller för dig beror bland annat på följande saker:

 • din ålder
 • din risk att bli allvarligt sjuk.

Skyddet från vaccinationen minskar snabbare ju äldre du är. Risken att bli allvarligt sjuk ökar också med åldern, och vid vissa tillstånd eller sjukdomar.

 1177.se/Dalarna Länk till annan webbplats. kan du se vilken rekommendation om vaccinering mot 
covid-19 som gäller för dig. 

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccin

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vaccinering, olika vaccin och statistik kring vaccinering.

Senast uppdaterad: 27 november 2023