Otrygghet i hemmet under covid-19

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka nu när många fysiska mötesplatser stänger. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få.

Nu när mötesplatser stänger och fler stannar hemma är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot, våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld.

Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på om barn och vuxna visar tecken på att fara illa, är oroliga över att tvingas hålla sig hemma eller visar tecken på att ha utsatts för våld.

Misstänker du att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt? Då ska du anmäla det till socialtjänsten.

För dig som är barn

Är du rädd för att vara hemma från skolan? Bråkar dina föräldrar mycket med dig eller med varandra? Vill din kille eller tjej hålla koll på var du är hela tiden?

Ibland är det svårt att veta varför man mår dåligt, vad man behöver hjälp med och vart man ska vända sig. Men det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

Du kan få hjälp och stöd på olika sätt av kommunen, läs mer under sidan Familjeteam, resursteam.

Känner du dig orolig och frustrerad över din livssituation? Dricker du eller någon i din närhet för mycket alkohol, använder droger eller spelar för mycket om pengar?

Det finns hjälp att få både för dig som känner oro för eget missbruk och för dig som är anhörig. På sidan Missbruk och beroende kan du läsa mer om vilket stöd som går att få.

När barn och unga är mer på nätet, ökar också nätövergreppen. Det kan ske genom kontakter med okända, men också i ungas parrelationer. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om vad som är okej och inte.

Det är också viktigt att du har kunskap om dina yngre barns kontakter och aktiviteter på nätet. På polisens webbplats finns råd till dig som förälder: Sexualbrott mot barn på nätet Länk till annan webbplats.

Ändrade rutiner i vardagen, oro och stress kan vara en utlösande faktor för våld och hot.

Blir du utsatt för våld och övergrepp eller misstänker du att någon far illa? Kontakta då socialtjänsten under dagtid. På kvällar efter 16.00 och helger ringer du 112 och begär socialjouren.

Du som är utsatt för våld eller utövar våld kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende. På sidan Våld och hot kan du läsa mer om vad för stöd det finns att få.

Via länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter till verksamheter som kan ge dig stöd och hjälp.

Orsa kommun

Andra organisationer

Senast uppdaterad: 2 juni 2022