Missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt eget eller anhörig/väns beroendeproblem kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen för råd och stöd. Vi kan vid behov erbjuda stödinsatser och olika former av behandling.

Beroendevård i Orsa
Vid ansökan om stöd eller behandling görs en utredning. Utredningen ska utgå ifrån den enskilde och i samarbete med individen. Utredningen skall klargöra om det finns ett missbruk eller ett beroende.

Kartläggningen och bedömningen leder fram till insatser anpassade till individen. Vi utgår från tre steg i beroendet

 1. Bruk
 2. Riskbruk
 3. Beroende

Vi kan erbjuda:

 • Stöd och coachning vid beroende
 • Utredning/bedömning och behandlingsplanering
 • Stöd i behandlingen med Previct, digitalt e-hälsosystem
 • Gruppbehandling
 • Enskilda samtal
 • Eftervårdsbehandling i grupp eller enskilt
 • Anhörigstöd
 • Öppengrupp, en kväll i veckan
 • Resursteam
Senast uppdaterad: 11 januari 2022