RoA - Rehabilitering och Arbete

RoA – Rehabilitering och Arbete är en verksamhet för dig som är mellan 18 – 64 år och folkbokförd i kommunerna Mora, Orsa eller Älvdalen. Till oss kan du vända dig när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att du ska komma närmare en egen försörjning. RoA:s verksamhet är ett nära samarbete mellan arbetsmarknadsenheterna i Mora, Orsa och Älvdalen. Tillsammans med dig jobbar vi hälsoinriktat och lösningsfokuserat för att du ska komma närmare arbetsmarknaden. Vad händer när du kommer till RoA? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_64eda1cf16d25bcbf432f4de .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_64eda1cf16d25bcbf432f4de .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Första gången vi ses får du fylla i en blankett om ett samtycke där du godkänner att vi får ta del av relevanta uppgifter om dig. Det kan exempelvis vara någon som bekräftar din situation. Självklart gäller vår tystnadsplikt både det som finns i skrift och det som sägs. Sedan gör vi tillsammans en handlingsplan för dina tre första månader där du, i lugn och ro, får känna dig för om du tror att RoA kan vara rätt stöd för dig. Känns det bra efter tre månader fortsätter vi samarbetet för din fortsatta rehabilitering. Som längst kan du vara inskriven i RoA under två år, vilket är gott om tid för din rehabilitering hos oss. Hur kommer du till RoA? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_64eda1cf16d25bcbf432f4df .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_64eda1cf16d25bcbf432f4df .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); För att skrivas in i RoA:s verksamhet behöver mottagningsteamen – En dörr in, i din kommun skicka oss en remiss. Det kan ske på två sätt: Du skickar in en ansökan på en anmälningsblankett till mottagningsteamet med en förfrågan om att komma till RoA. Du har en handläggare i någon myndighet som skriver en remiss till mottagningsteamet – En dörr in och anger önskemål om att du vill komma till RoA. Anmäl dig hos Mottagningsteamen - En Dörr In i din hemkommun via länkarna nedan: EDI Mora EDI Orsa EDI Älvdalen
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020