Handlingsprogram: Trygghet och säkerhet i Orsa kommun

Brandkåren Norra Dalarna har tillsammans med medlemskommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram ett gemensamt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i norra Dalarna. På den här sidan hittar du Orsa kommuns olika delprogram.

Vy från Grönklitt. Väg, skog, Orsasjön och blåa berg i bakgrunden. 

Bakgrund

Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner ska vara trygga och säkra att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. Medlemskommunernas beredskaps- och säkerhetssamordnare har i samarbete med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram ett gemensamt handlingsprogram.

Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena:

I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019–2022.

Uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport till respektive kommunstyrelse samt fortlöpande uppföljning och utvärdering inom varje delområde.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024