Bredband

Vi har stängt ner uteverksamheten för säsongen. Vi startar upp igen under maj 2023. Vi byter även system för beställningar, vilket innebär att vi inte kan ta emot din beställning just nu. Vi planerar för att kunna ta emot beställningar i februari igen.

Orsa stadsnät är det fibernät som Orsa kommun äger och förvaltar. Stadsnätet ansluter privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.