Bredband, infrastruktur

Regeringen presenterade 2009 en nationell bredbandsstrategi. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Orsa kommun har med utgångspunkt från detta tagit fram en bredbandsstrategi för att på ett övergripande sätt belysa utvecklingen av fiberutbyggnaden.

Kabelrullar med fiberkablar som står utomhus

Eftersom fiberutbyggnaden i Orsa kommun inte är klar, och inte heller kommer att vara det på några år, så kan du vilja veta mer om ADSL och mobiltäckning inom kommunen.

Telia släcker för tillfället ned vissa av sina nät, vilket påverkar vissa områden i Orsa kommun redan i år. Det här är ingenting som kommunen kan påverka.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021