Fiber för företag och flerfamiljshus

Publicerad: 12 januari 2023 Uppdaterad: 25 september 2023

En fiberanslutning till Orsa Stadsnät ger dig kapacitet och prestanda för framtiden och ett stort urval med tjänster att välja mellan. Ett öppet fibernät är företagens framtid för all kommunikation.

multicultural colleagues working on startup project in office and looking at documents

Investera i framtidens teknik

Orsa Stadsnät erbjuder ett öppet nät för företagare och dig som äger flerbostadshus. Kapaciteten i stadsnätet erbjuder i princip obegränsad prestanda. Du investerar i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet. Tekniken kommer vara grunden för all typ av kommunikation, såsom TV, Internet och telefoni, samt bereder väg för alla idéer och lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation.

Om du hyr lokal eller lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare för att se till att fastigheten ansluts.

Beställ fiber här Länk till annan webbplats.

Allt via en fiber. Stadsnätet erbjuder både små- och stora företag en framtidsteknik utan gränser. Snabbare internet, bekväma server- och driftstjänster, backup, lagring, hemarbete, VPN-lösningar, telefoni med växelfunktioner, tv, larm och säkerhet med mera. Orsa Stadsnät ansluter fastigheter till det öppna fibernätet.

Tre starka skäl för stadsnätet

Valfrihet och flexibilitet
I stadsnätet blir du inte inlåst. Du väljer själv vilka leverantörer du vill samarbeta med och kan byta när du vill på det öppna nätet. Vill du ha egen kapacitet, kontakta oss.

Säkerhet och trygghet
Stadsnätet är framtidssäkert och ger dig den prestanda du behöver i framtiden. Det är vår nya kommunägda infrastruktur till nytta för enskilda och näringslivet.

Ökad effektivitet och nya möjligheter
Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via stadsnätet kan du också utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst du vill leverera?

Kapacitetstjänster

Genom våra tjänsteleverantörer kan vi även erbjuda kapacitetstjänster med dedikerad kapacitet upp till 1 G/bits.

Svartfiber

Orsa stadsnät kan erbjuda svartfiber till större delen av kommunen. Vi tillämpar Svenska stadsnätsföreningens avtal Länk till annan webbplats. och SLA-nivåer och kan i centrala delar erbjuda fysisk redundans.

Colocation

Vi erbjuder möjlighet till inplacering av utrustning i våra noder. H-noden har avbrottsfri reservkraft, larm och släckutrustning med separat colocation yta med enkel access.

Hyresgästernas valfrihet

Det handlar om hyresgästens valfrihet, som innebär att du överlåter till hyresgästen att själv välja sina bredbandstjänster - lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning. Som fastighetsägare finns det möjlighet att överlåta valet av TV-lösning till hyresgästen.

Tre steg för anslutning

Fiberanslutning till fastigheten. Från Stadsnätets backbonenät byggs områdesnät, till vilket villaområden och fastigheter ansluts. När du beställer en anslutning drar vi fram och förser din fastighet med en fiberanslutning. För denna fastighetsanslutning betalar du ett engångsbelopp, en investering i fastigheten.

Fastighetsnät. Nästa steg är att förse fastigheten med ett fastighetsnät som ser till att hyresgästerna får tillgång till Stadsnätet. Ett fastighetsnät kan byggas antingen med kopparkablar eller rekommendationsvis med ett mer framtidssäkert fibernät. Som fastighetsägare kan du välja att bygga nätet själv med annan entreprenad.

Uppkoppling av hyresgästerna. När fiberutrustningen monterats i lägenheterna kan hyresgästerna börja använda sin fiberanslutning. Varje hyresgäst kan efter eget behov och intresse välja sina tjänster.

Senast uppdaterad: 25 september 2023